การใช้งานร่วมกับสล็อต PCI * และ PCI-X * สำหรับ Intel® PRO/1000 Port Quad และอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ GT Quad Port

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007002

25/03/2019

หมาย เหตุขั้วต่อ edge บนผลิตภัณฑ์นี้คือ keyed เพื่อให้พอดีกับ๓.๓-โวลต์เฉพาะช่องเสียบเท่านั้น จะไม่ติดตั้งลงในช่องเสียบ5โวลต์หรือ universal (๓.๓-และ5โวลต์) ดูภาพประกอบด้านล่าง หากคีย์5โวลต์มีอยู่อะแดปเตอร์นี้จะไม่พอดีกับช่องเสียบ
 

Slot Support Diagram

 

อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 MT Quad Port Server Adapter และ Intel® PRO/1000 GT Quad Port Server ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานในประเภทช่องต่อไปนี้:

  • PCI-X * ๑๓๓ MHz
  • PCI-X ๑๐๐ MHz
  • PCI-X ๖๖ MHz
  • PCI * ๖๔-bit ๖๖ MHz
  • PCI ๖๔-bit ๓๓ MHz
  • PCI ๓๒-bit ๓๓ MHz (เฉพาะสล็อต๓.๓โวลต์เท่านั้น)

สำหรับเหตุผลด้านประสิทธิภาพเราขอแนะนำให้ใช้งานอะแดปเตอร์นี้ในสล็อต PCI X ที่ความเร็วที่ใช้งานเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อน