การอัพเดต FRUSDR สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์®ของ Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007001

06/06/2018

การอัพเดต FRUSDR (PDF)icon
คำแนะนำเกี่ยวกับ:

  • การอัพเดต FRUSDR (ช่องข้อมูลหน่วย/เซนเซอร์ที่เปลี่ยนได้) บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®หรือระบบเซิร์ฟเวอร์®ของ Intel
  • ตำแหน่งที่ตั้งของพัดลมสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®แต่ละบอร์ดหรือระบบเซิร์ฟเวอร์®ของ Intel ที่ระบุไว้ในเอกสาร

ชื่อไฟล์: Updating_FRUSDR_On_EPSD_Server. pdf
ขนาด: ๑.๙๓ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*