สิ่งที่อยู่ในกล่องสำหรับ Intel® NUC Kit D34010WYK

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007000

11/12/2019

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • Intel® NUC Kit D34010WYK พร้อมด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งไว้แล้ว:
  • บอร์ด Intel® NUC D34010WYB พร้อมโปรเซสเซอร์4010U บัดกรี Intel® Core™ i3
  • เสาอากาศไร้สายสองตัว
  • สายไฟและสายข้อมูล SATA (สำหรับ D34010WYKH เท่านั้น)
 • อแดปเตอร์จ่ายไฟ19V
 • สายไฟ AC (ขึ้นอยู่กับรุ่นต่างๆ; ดูตารางที่ 1)
 • วงเล็บ VESA พร้อมสกรูยึดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซี2ตัว
 • โปสเตอร์การผสานรวม

รายการต่อไปนี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในกล่องและต้องจัดหาให้แยกต่างหาก:

 • หน่วยความจำ DIMM
 • ฮาร์ดไดรฟ์ (ประเภทขึ้นอยู่กับรุ่นต่างๆ; ดูตารางที่ 2)
 • โมดูลไร้สาย (ไม่จำเป็น)
 • ระบบปฏิบัติการ

ตารางที่ 1: สายไฟ AC

รหัสผลิตภัณฑ์ไฟ
BOXD34010WYK
BOXD34010WYKH
ไม่มีสายไฟ1
BOXD34010WYK1
BOXD34010WYKH1
ประเภท B2
BOXD34010WYK2
BOXD34010WYKH2
ประเภท E2
BOXD34010WYK3
BOXD34010WYKH3
Type G2

ต้องซื้อสายไฟ AC 1อันแยกต่างหาก สายไฟที่มีอยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจำนวนมากสำหรับใช้งานในหลายประเทศ ขั้วต่อบนสายไฟคือประเภท C6 ที่เสียบเข้ากับขั้วต่อ type C5 ของอะแดปเตอร์แปลงไฟ ปลั๊กอิน3ประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าการเชื่อมต่อ cloverleaf

2เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสายไฟและรายการที่สมบูรณ์ของประเทศที่ใช้แต่ละประเภทให้ดูที่เว็บไซต์ IEC World ปลั๊ก

ตารางที่ 2: ประเภทฮาร์ดไดรฟ์ที่รองรับ

รหัสผลิตภัณฑ์ประเภทของไดรฟ์
BOXD34010WYK
BOXD34010WYK1
BOXD34010WYK2
BOXD34010WYK3
mSATA SSD
BOXD34010WYKH
BOXD34010WYKH1
BOXD34010WYKH2
BOXD34010WYKH3
mSATA SSD
SATA ๒.๕นิ้ว