การเปลี่ยนเส้นทาง KVM —เรียนรู้ว่าคุณใช้พอร์ตใด Intel® Remote Management Module 3

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006963

13/09/2017

นอกเหนือจากพอร์ต TCP/IP มาตรฐานสำหรับการท่องเว็บอินเตอร์เฟส (๘๐และ๔๔๓) แล้ว Intel® Remote Management Module 3 ใช้พอร์ตต่อไปนี้:

  • ๗๕๗๘สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง KVM
  • ๕๑๒๐สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางซีดีรอมเสมือน
  • ๕๑๒๓สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางฟล็อปปี้เสมือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและการติดตั้ง RMM3 โปรดดู คู่มือผู้ใช้