อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการปรับตั้งค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSL และ Intel® Workstation Board S5000XVN

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006961

13/07/2017

คู่มือนี้แสดงรายการอะไหล่ ชิ้นส่วน และข้อมูลการปรับตั้งค่าผลิตภัณฑ์สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSL และ Intel® Workstation Board S5000XVN ที่มีโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ Intel ที่เหมาะสม

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
ชื่อไฟล์: SL_Config_Guide_2_0.pdf
ขนาด: 211,980 ไบต์
วันที่: เม.ย. 2010
เวอร์ชั่นของไฟล์: 2.0

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF