การรองรับระบบปฏิบัติการ Guest for SR-IROV ใน VMware vSphere* 6.5, 6.7 และ 7.0

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006958

26/03/2021

Intel มีไดรเวอร์ฟังก์ชันเสมือน (VF) เพื่อใช้กับไดรเวอร์ฟังก์ชันทางกายภาพที่ได้รับการรับรอง VMware vSphere* (PF) เมื่อใช้งานกับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet Converged X520, X540, X550, X710, XXV710, X722, XL710 และซีรีส์ 800

ตารางด้านล่างแสดงรายการระบบปฏิบัติการแบบ Guest ที่รองรับ และไดรเวอร์ VF ที่เผยแพร่ล่าสุดสําหรับใช้กับ VMware vSphere* 6.5, 6.7 และ 7.0 และรีลีสการอัปเดตที่เกี่ยวข้อง

Intel® Ethernet Converged Network ซีรี่ส์ X520, X540 และ X550

ระบบปฏิบัติการโฮสต์ไดรเวอร์ PFประเภทไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการแบบ Guest (GOS)ไดรเวอร์ GOS VF
ESXi* 7.0เวอร์ชัน ixgben 1.8.9.0AsyncRed Hat Enterprise Linux 7.x*, 8.x* (64 บิต)
SUSE Linux Enterprise Server 12*, 15* (64 บิต)
ไดรเวอร์ In-distro ixgbevf หรือเวอร์ชั่น 4.6.3
ESXi* 7.0เวอร์ชัน ixgben 1.8.9.0AsyncWindows Server 2019*เวอร์ชัน vxn68x64 2.1.185.0
ESXi* 7.0เวอร์ชัน ixgben 1.8.9.0AsyncWindows Server 2016*vxn65x64 เวอร์ชัน 2.1.186.0
ESXi* 7.0เวอร์ชัน ixgben 1.8.9.0AsyncWindows Server 2012 R2*เวอร์ชัน vxn64x64 1.2.199.0
ESXi* 6.7เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncRed Hat Enterprise Linux* 7.x (64 บิต)
SUSE Linux Enterprise Server 12* (64 บิต)
ไดรเวอร์ In-distro ixgbevf หรือเวอร์ชั่น 4.6.3
ESXi* 6.7เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncWindows Server 2016*เวอร์ชัน vxn65x64 2.0.210.0
ESXi* 6.7เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncWindows Server 2012 R2*เวอร์ชัน vxn64x64 1.0.16.1
ESXi* 6.7เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncWindows Server 2012*vxn63x64 เวอร์ชัน 1.0.15.4
ESXi* 6.5เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncRed Hat Enterprise Linux* 7.x (64 บิต)
SUSE Linux Enterprise Server 12* (64 บิต)
ไดรเวอร์ In-distro ixgbevf หรือเวอร์ชั่น 4.6.3
ESXi* 6.5เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncWindows Server 2016*เวอร์ชัน vxn65x64 2.0.210.0
ESXi* 6.5เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncWindows Server 2012 R2*เวอร์ชัน vxn64x64 1.0.16.1
ESXi* 6.5เวอร์ชัน ixgben 1.8.7AsyncWindows Server 2012*vxn63x64 เวอร์ชัน 1.0.15.4

Intel® Ethernet Converged Network ซีรี่ส์ X710, XXV710, XL710 และ X722

ระบบปฏิบัติการโฮสต์ไดรเวอร์ PFประเภทไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการแบบ Guest (GOS)ไดรเวอร์ GOS VF
ESXi* 7.0i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncRed Hat Enterprise Linux รุ่น 6.x, 7.x และ 8.x (เฉพาะ 64 บิต)
SUSE Linux Enterprise Server 12* (64 บิต)
ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 3.7.61.20
ESXi* 7.0i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 เวอร์ชั่น 1.7.119.0
ESXi* 7.0i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 เวอร์ชัน 1.7.119.0
ESXi* 7.0i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 เวอร์ชั่น 1.7.119.0
ESXi* 6.7i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncRed Hat Enterprise Linux รุ่น 6.x และ 7.x* (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)
SUSE Linux Enterprise Server 12* (64 บิต)
ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 3.7.61.20
ESXi* 6.7i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 เวอร์ชัน 1.7.117.0
ESXi* 6.7i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 เวอร์ชัน 1.7.117.0
ESXi* 6.7i40en เวอร์ชั่น 1.10.9.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 เวอร์ชัน 1.7.117.0
ESXi* 6.5i40en เวอร์ชั่น 1.10.6AsyncRed Hat Enterprise Linux รุ่น 6.x และ 7.x (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)
SUSE Linux Enterprise Server 12* (64 บิต)
ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 3.7.61.20
ESXi* 6.5i40en เวอร์ชั่น 1.10.6AsyncWindows Server 2019*iavf68 เวอร์ชัน 1.7.117.0
ESXi* 6.5i40en เวอร์ชั่น 1.10.6AsyncWindows Server 2016*iavf65 เวอร์ชัน 1.7.117.0
ESXi* 6.5i40en เวอร์ชั่น 1.10.6AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 เวอร์ชัน 1.7.117.0

Intel® Ethernetซีรี่ส์ 800

ระบบปฏิบัติการโฮสต์ไดรเวอร์ PFประเภทไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการแบบ Guest (GOS)ไดรเวอร์ GOS VF
ESXi* 7.0Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncRed Hat Enterprise Linux รุ่น 7.x และ 8.x (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 4.0.1
ESXi* 7.0Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncSuS1 Linux Enterprise Server 12.x และ 15.x (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 4.0.1
ESXi* 7.0Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 เวอร์ชั่น 1.11.14.1
ESXi* 7.0Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 เวอร์ชั่น 1.11.14.1
ESXi* 7.0Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 เวอร์ชัน 1.11.14.1
ESXi* 6.7Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncRed Hat Enterprise Linux รุ่น 7.x และ 8.x (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 4.0.1
ESXi* 6.7Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncSuS1 Linux Enterprise Server 12.x และ 15.x (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 4.0.1
ESXi* 6.7Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 เวอร์ชั่น 1.11.14.1
ESXi* 6.7Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 เวอร์ชั่น 1.11.14.1
ESXi* 6.7Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 เวอร์ชัน 1.11.14.1
ESXi* 6.5Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncRed Hat Enterprise Linux รุ่น 7.x และ 8.x (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 4.0.1
ESXi* 6.7Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncSuS1 Linux Enterprise Server 12.x และ 15.x (รุ่น 64 บิตเท่านั้น)ไดรเวอร์ In-distro iavf หรือเวอร์ชั่น 4.0.1
ESXi* 6.5Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 เวอร์ชั่น 1.11.14.1
ESXi* 6.5Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 เวอร์ชั่น 1.11.14.1
ESXi* 6.5Icen เวอร์ชั่น 1.3.3.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 เวอร์ชัน 1.11.14.1

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ถามบ่อยIntel® Ethernetอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ SR-ISCSI
Intel® Ethernetรองรับกับ VMware*