คู่มือ Intel® Server Board การให้บริการสำหรับตระกูล S2600CP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000CP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006956

13/07/2017

ตระกูล s2600cp/P4000CP คู่มือบริการสำหรับครอบครัว (PDF)icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์

ชื่อไฟล์: G54899001_S2600CP_P4000CP_SG_Rev14. pdf
ขนาดไฟล์: ๗,๗๙๖ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*