รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board®, Intel® Server Board S5000XSL Intel® Workstation Board S5000XVN และ Intel® Storage Server SSR212MC2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006939

14/02/2020

รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบประกอบด้วยโมดูลหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board®, Intel® Server Board S5000XSL Intel® Workstation Board S5000XVN และ Intel® Storage Server SSR212MC2

Intel® Server Board® Intel® Server Board S5000XSL, Intel® Storage Server SSR212MC2 และ Intel® Workstation Board S5000XVN หน่วยความจำหลักถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเฉพาะบัฟเฟอร์แบบคู่ในบรรทัดเดียว (FBD) ที่ลงทะเบียน DDR2-533 และ DDR2-667 FBDIMM แบบซิงโครนัสกับหน่วยความจำแบบสุ่ม (SDRAM) แบบแผนการตั้งชื่ออุตสาหกรรมอื่นๆสำหรับ DDR2-533 รวมถึง PC2 และ DDR2-667 รวม PC2-5300

ตารางด้านล่างแสดงรายการที่ได้รับการสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบ Intel ต่อไปนี้

 

 รูป แบบรูป แบบ
Intel® Server Board S5000PSLSATAR  
Intel® Server Board S5000PSLSASR  
Intel® Server Board S5000PSLROMBR  
Intel® Workstation Board S5000XVNSATAR  
Intel® Workstation Board S5000XVNSASR  
Intel® Storage Server SSR212MC2BR  
Intel® Storage Server SSR212MC2RBR  

 

รายการ PDF เป็นข้อมูลปัจจุบันเมื่อวันที่๒๐๐๙กุมภาพันธ์ไม่มีแผนการอัปเดตเอกสาร

หน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบแล้ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: S5000PSL_MemList_Rev_47. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๘๗.๑๒ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง:๔๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*