อัปเดตข้อมูลจําเพาะสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA775, 478 พิน หรือ PGA370

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006936

07/08/2023

การอัปเดตข้อมูลจําเพาะ รวมถึงข้อมูลข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะ การชี้แจงข้อมูลจําเพาะ และการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องมือจัดทําขึ้นสําหรับผู้ผลิตระบบฮาร์ดแวร์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องมือ

อัปเดตข้อมูลจําเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

อัพเดตข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ในแพ็คเกจแบบ 478 พิน icon
ชื่อไฟล์: 29074929.pdf
ขนาด: 0.33 MB
วันที่: ตุลาคม 2006

อัพเดตข้อมูลจําเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® icon
ชื่อไฟล์: Celeron_public243748.pdf
ขนาด: 0.62 MB
วันที่: พฤษภาคม 2007

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*