คู่มือผู้ใช้สำหรับยูทิลิตี้การกำหนดค่าระบบ®ของ Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006927

12/07/2017

คู่มือผู้ใช้นี้อธิบายถึง Intel® System Configuration Utility และรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับคำสั่งการติดตั้งและการกำหนดค่าและคำสั่ง Sysconfig

คู่มือผู้ใช้การกำหนดค่าของระบบicon
ชื่อไฟล์: Syscfg_E1245812. pdf
ขนาด: ๔๙๕,๓๘๑ไบต์
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐
การปรับปรุง: E12458-012

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*