วิธีการเข้าถึงคู่มือผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับเทคโนโลยี® Bluetooth ใน Windows * 7 และ๘.๑

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006920

29/10/2020

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับเทคโนโลยี® Bluetooth ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อเข้าถึงคู่มือ หากต้องการดูว่าคุณมีซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สำหรับเทคโนโลยี Bluetooth ที่ติดตั้งไว้หรือไม่ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows 7 *
 1. คลิกเริ่ม ≫ แผงควบคุม
 2. คลิ กโปรแกรมและคุณสมบัติ หากซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับเทคโนโลยี Bluetooth อยู่ในรายการจะมีการติดตั้งไว้
  Programs and Features
Windows ๘.๑ *
 1. กดปุ่มWindows
 2. พิมพ์ แผงควบคุม แล้วแตะหรือคลิก แผงควบคุม
 3. ภายใต้ มุมมองตามให้เลือก ไอคอนขนาดใหญ่ แล้วแตะหรือคลิก โปรแกรมและคุณสมบัติ หากซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับเทคโนโลยี® Bluetooth อยู่ในรายการจะมีการติดตั้งไว้
  view by large icons

วิธีการเข้าถึงคู่มือผู้ใช้:

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอให้คลิกไอคอน® Bluetoothในถาดงาน
  task tray

 2. คลิก " เปิดการตั้งค่า"
  Open Settings

 3. คลิกแท็บโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและไปที่ด้านล่างของหน้าจอและคลิกการตั้งค่าการแชร์โฟลเดอร์
  Shared Folder tab

  คู่มือผู้ใช้จะเปิดไปยังการตั้งค่าการแชร์โฟลเดอร์ ดูคู่มือผู้ใช้สำหรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®
  folder sharing settings

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับเทคโนโลยีการ® Bluetooth
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สำหรับเทคโนโลยี® Bluetooth