หน่วยความจําระบบสําหรับ Intel® NUC DCP847SKE และ DCCP847DYE

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006912

12/06/2023

ข้อกําหนดของหน่วยความจํา

  • รองรับ 1.5V DDR3 หรือ 1.35V DDR3L (แรงดันไฟฟ้าต่ํา) SO-DIMM สองตัว
  • 1333 MHz
  • ไม่มีบัฟเฟอร์ ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองหน้า
  • หน่วยความจําขั้นต่ําที่แนะนํา: 1 GB
  • หน่วยความจําสูงสุด: 16 GB
  • การตรวจจับสถานะซีเรียล (SPD)
หมาย เหตุ

หากคุณวางแผนติดตั้ง SO-DIMM เพียงหนึ่งตัว ให้ติดตั้งลงในซ็อกเก็ตหน่วยความจําที่ต่ํากว่า

ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับ Intel® NUC ของคุณสําหรับรายละเอียดและข้อกําหนดของหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้ใน Intel® Product Compatibility Tool สําหรับ:
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC