รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Server Board S5500BC, โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650 และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC/SC5650BCDP

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000006896

28/06/2017

รายการอะไหล่/ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)icon
คู่มือนี้จะแสดงรายการการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์, รหัสการสั่งซื้อ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับ Intel® Server Board S5500BC, โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650 และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC/SC5650BCDP
 

ชื่อไฟล์: S5500BC_config_guide_2. 7. pdf
ขนาด: ๒.๔ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*