ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล S2600CO Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006891

12/07/2017

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคอธิบายถึงคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600CO ข้อกำหนดอัปเดตเอกสารจะเปลี่ยนแปลงการชี้แจงและ errata

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF) icon
ขนาด: ๔.๐๐ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๖

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒๔๑ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๕.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*