ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Server Board S2600JF และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006883

17/04/2020

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ (TPS) ให้ข้อมูลเฉพาะของบอร์ดที่รายละเอียดคุณสมบัติการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงของ Intel® Server Board S2600JF และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF

Intel® Server Board S2600JF และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF
Intel® Server Board S2600JFข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: ๓.๖๓ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๕
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JFข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: ๑.๙๑ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*