ตั้งค่าคอนฟิกหรือรีเซ็ต Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006864

20/09/2019

ด้านล่างนี้เป็น excerpts จากคู่มือผู้ใช้ Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3)

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

กำหนดค่า Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3)
การใช้ BIOS
 1. ติดตั้งชุดเครื่อง Intel® RMM3
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Intel® Server Board มีเฟิร์มแวร์ ล่าสุด
 3. เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์และกด ≪ F2 > เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตี้ BIOS
 4. เลือกเมนูจัดการเซิร์ฟเวอร์BIOS เลื่อนลงและเลือกการกำหนดค่าของ baseboard LAN
 5. กำหนดค่า LAN และการตั้งค่าผู้ใช้

  LAN and User settings

มี Intel® Deployment Assistant

ดูการ สาธิต: การกำหนดค่า Intel® RMM3 โดยใช้ INTEL® DEPLOYMENT ASSISTANT CD หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ติดตั้งชุดเครื่อง Intel® RMM3
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Intel® Server Board มี เฟิร์มแวร์ ล่าสุด
 3. เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์และกด <F6 > ในระหว่างที่ทำการโพสต์เพื่อบูตจากแผ่น CD/DVD และเริ่มต้นซีดี Intel® Deployment Assistant
 4. คลิกแท็บการตั้งค่าคอนฟิก
 5. ไปที่การตั้งค่าการจัดการเซิร์ฟเวอร์
 6. เลือก LAN Channel 3 (Intel® Remote Management Module 3)

  LAN Channel 3

 7. กำหนดค่าการตั้งค่า IP และคลิกถัดไป
 8. The ตั้งค่าผู้ใช้ หน้าจอจะแสดงบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานไม่ได้และกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

  User information

 9. คลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าต่างแบบผุดขึ้น (ดูภาพหน้าจอด้านบน) เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้เลือกสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เหมาะสมและเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 10. คลิกตกลง
 11. คลิก ถัด ไปเพื่อดำเนินการต่อ
 12. คลิก นำไปใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออก
หากชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสูญหายให้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานโดยใช้ยูทิลิตี้ syscfg
 1. ดาวน์โหลด syscfg จากศูนย์การดาวน์โหลด ของ Intel
 2. เปิดเครื่องรูดไฟล์และคัดลอกโฟลเดอร์ UEFI_SYSCFG_V501_B23 \, ไปยังอุปกรณ์ USB
 3. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์และใส่ BIOS
 4. ไปที่เมนูตัวจัดการการเริ่มระบบและเลือกBOOT ไปยัง EFI shell
 5. กดEnter
 6. ในพร้อมต์ shell ของ EFI, type fs0: (0 คืออุปกรณ์ที่มียูทิลิตี้ sysconfig, ตัวอย่างเช่น, อุปกรณ์ USB)
 7. เรียกดูไดเรกทอรีที่มียูทิลิตี้ sysconfig
 8. ใส่ ชุด SYSCFG_PATH fs0: \ < syscfg_efi > (โดยที่ syscfg_efi คือโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ยูทิลิตี้ sysconfig) เพื่อกำหนดเส้นทาง
 9. ป้อน syscfg – rfs เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า
 10. พิมพ์คำสั่ง, syscfg-rbmc, เพื่อเริ่มต้นการทำงานของ BMC