รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับเซิร์ฟเวอร์โมดูลาร์®และโมดูลการประมวล Intel®ของ Intel

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006847

13/09/2017

Intel สนับสนุนเฉพาะ Intel® Modular Server ที่มีฮาร์ดแวร์บนฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบแล้ว (THOL) ตามด้วยรายการด้านล่าง
 

Intel® Modular Server
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS25
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS35
Intel® Compute Module MFS5000SI
Intel® Compute Module MFS5520VIR
รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑,๑๙๐ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๒
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๓.๖
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS25V2
Intel® Compute Module MFS5520VIR
Intel® Compute Module MFS2600KI
รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑๒๗ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๒
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๒
 
ฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจำ
Intel® Compute Module MFS5520VIR ในระบบ Intel® Modular Server MFSYS25V2INTEL® COMPUTE MODULE MFS5520VIR THOL สุดท้าย (12-03-2013)icon
ขนาดไฟล์: ๒๑๘ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔
Intel® Compute Module MFS2600KI ในระบบ Intel® Modular Server MFSYS25V2INTEL® COMPUTE MODULE MFS2600KI THOL สุดท้าย (12-03-2013)icon
ขนาดไฟล์:๖๑ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

Intel สนับสนุนเฉพาะ Intel® Compute Module MFS5000SI และ MFS5520VI ที่มีระบบปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ระบบปฏิบัติการ

ประเภทของการทดสอบ

Microsoft Windows ๒๐๐๓ Enterprise * (๓๒-บิต), R2 SP2

ความเค้น & ความเข้ากันได้

Microsoft Windows ๒๐๐๓ Enterprise * (๖๔-บิต), R2 SP2

Microsoft Windows ๒๐๐๘ Enterprise * (๓๒-บิต)

Microsoft Windows ๒๐๐๘ Enterprise R2 * (๖๔-บิต)

เซิร์ฟเวอร์ Hyper-v Microsoft ๒๐๐๘ * (๖๔-บิต)

Red Hat * Enterprise Linux เป็น๕.๐ U4 Basic เคอร์เนล (๖๔-บิต)

SuSE * Linux Enterprise Server 11 พื้นฐานเคอร์เนล (๖๔-บิต)

CO * UnixWare 7.1.4

ร่วม

SCO * OpenServer วางจำหน่าย6

SCO * OpenServer รุ่น๕.๐๗

VMware * ESX Server ๓.๕ U4

เซิร์ฟเวอร์ VMware ESXi ๓.๕ U4

VMware * ESX ๓.๕สำหรับการจัดเก็บข้อมูล MFSYS25/MFSYS35

VMware ESX 3.5 i สำหรับ MFSYS25/MFSYS35 จัดเก็บข้อมูล

VMware * ESX Server ๔.๐

เซิร์ฟเวอร์ VMware ESXi ๔.๐

Linux สำหรับองค์กร Red Hat เป็น๕.๐ U4 (๓๒-บิต)

พื้นฐาน

SuSE Linux Enterprise Server 11 * เคอร์เนลพื้นฐาน (๓๒-บิต)

 

Intel สนับสนุนเฉพาะ Intel® Compute Module MFS2600KI ที่มีระบบปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ระบบปฏิบัติการ

ประเภทของการทดสอบ

Microsoft Windows ๒๐๐๘ Enterprise * SP2 (๖๔-บิต)

ความเค้น & ความเข้ากันได้

Microsoft Windows ๒๐๐๘ Enterprise R2 (๖๔-บิต)

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Hyper-v ๒๐๐๘ R2 (๖๔-บิต)

Red Hat * Enterprise Linux เป็น๖.๒ U9 พร้อม KVM (๖๔-บิต)

SuSE * Linux Enterprise Server 11 SP2 พร้อม KVM (๖๔-บิต)

VMware * ESXi ๕.๐; ESX ๔.๑ U2; ESXi ๔.๑ U2

Microsoft Windows ๒๐๐๘ Enterprise * SP2 (๓๒-บิต)

ร่วม

Microsoft Windows ๒๐๐๓ Enterprise R2 SP2 (๓๒-และ๖๔บิต)

Red Hat * Enterprise Linux เป็น๖.๒ที่มี KVM (๓๒-บิต)

SuSE * Linux Enterprise Server 11 ที่มี KVM (๓๒-บิต)

 

โปรดดูส่วนที่หนึ่งในรายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (THOL) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภททดสอบ
 

รายงานเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลMicrosoft WHQL
รายงานการส่งการทดสอบ รับรอง LINUX และ UNIX
 

การทดสอบ & Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * การรับรองสนับสนุนขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (มาตรฐาน)
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่ฝังตัว (องค์กร)
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * มูลนิธิ
มาตรฐานของ Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * Enterprise
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * Datacenter
Microsoft Windows Web Server ๒๐๐๘ R2 *
Microsoft Windows HPC Server ๒๐๐๘ R2 *
Microsoft Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ *

Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * ถูกสร้างขึ้นบน Windows Server ๒๐๐๘ R2 * และใช้ไดรเวอร์เดียวกัน