คู่มือการติดตั้งสําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006842

04/01/2023

ตารางด้านล่างประกอบด้วยคู่มือการติดตั้งสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® (แบบบรรจุกล่อง) และวิดีโอการรวมการติดตั้ง ถ้ามี

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA2066
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.01 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA2066ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i9ไป
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.02 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA2066ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i7ไป
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.01 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA2066ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i5ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA2011-V3
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.95 MB
วันที่: สิงหาคม 2014
LGA2011-V3ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i7ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA2011
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2230 KB
วันที่: กันยายน 2012
LGA2011ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i7ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1366
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 7216 KB
วันที่: สิงหาคม 2008
LGA1366ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i7ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลว BXTS13X
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 3.17 MB
วันที่: กันยายน 2014
BXTS13Xคู่มือโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลวไป
หมาย เหตุ
  • TS13x รองรับซ็อกเก็ต 115x/20xx
  • BXTS13X มีคุณสมบัติเพียงพอแต่ไม่แนะนําให้ใช้กับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์ ที่มี TDP (Thermal Design Power) ขนาด 140W ไม่แนะนําให้ใช้ BXTS13X กับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์ ที่มี TDP ขนาด 160W หรือมากกว่า ไม่แนะนําให้ใช้ BXTS13X สําหรับการโอเวอร์คล็อกด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1700

คู่มือที่ระบุไว้ด้านล่างใช้ได้สําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12

ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 9.8 MB
วันที่: ตุลาคม 2021
LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.7 MB
วันที่: มกราคม 2022
LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม

คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.8 MB
วันที่: มกราคม 2022

LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและฮีทซิงค์พัดลม

คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.7 MB
วันที่: ตุลาคม 2021

LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและฮีทซิงค์พัดลม

คู่มือที่ระบุไว้ด้านล่างใช้ได้สําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13

ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.1 MB
วันที่: กันยายน 2022
LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.12 MB
วันที่: กันยายน 2022
LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.9 MB
วันที่: ธันวาคม 2022
LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.0 MB
วันที่: ธันวาคม 2022
LGA1700คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและฮีทซิงค์พัดลม

 

คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1200
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.13 MB
วันที่: พฤษภาคม 2020
LGA1200คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัว
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.31 MB
วันที่: พฤษภาคม 2020
LGA1200คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัว
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1151
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1151คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel®

คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้ง
ไป
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.76 MB
วันที่: มกราคม 2019
LGA1151คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel®

คู่มืออธิบาย i5 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้ง
ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1156, LGA1155 และ LGA1150
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1150คําแนะนํา-LGA-1151-1150-1155-1156 คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้งไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1155
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1155คําแนะนํา-LGA-1151-1150-1155-1156 คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้งไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1156
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1156คําแนะนํา-LGA-1151-1150-1155-1156 คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้งไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA775
ด้วยตนเองครอบครัวหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.34 MB
วันที่: มิถุนายน 2004
ทั้ง หมดสําหรับซ็อกเก็ต LGA775ไป

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ติดตั้งโปรเซสเซอร์
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน
การรับประกันภายใต้เงื่อนไขสามปีสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง