คู่มือการติดตั้งสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®กล่องบรรจุเดสก์ท็อป

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006842

04/05/2020

ตารางด้านล่างประกอบด้วยคู่มือการติดตั้งสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®และการติดตั้งวิดีโอรวมหากมี

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA2066
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: Intel_Core_i9_FCLGA2066_BasinFalls. pdf
ขนาด: ๑.๐๑ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
LGA2066ไป
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: Intel_Core_i7_FCLGA2066_BasinFalls. pdf
ขนาด: ๑.๐๒ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
LGA2066ไป
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: Intel_Core_i5_FCLGA2066_BasinFalls. pdf
ขนาด: ๑.๐๑ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
LGA2066ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA2011
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: Core_i7_LGA2001V3_Install. pdf
ขนาด: ๑.๙๕ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔
LGA2011-V3ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA2011
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: Core_i7_LGA2011_install. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๒๓๐ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๒
LGA2011ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA1366
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: E44543-001_BloomfieldXE. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๒๑๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๘
LGA1366ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับโซลูชันระบายความร้อนของ BXTS13X Liquid thermal
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: TS13X_liquid_cooling_thermal_solution. pdf
ขนาด: ๓.๑๗ MB
วันที่: กันยายน๒๐๑๔
โซลูชันระบายความร้อนด้วย BXTS13X ของเหลวไป
หมาย เหตุ
  • The TS13x สนับสนุนซ็อกเก็ต 115x/20xx
  • BXTS13X เป็นเพียงอย่างเดียวแต่ไม่แนะนำให้ใช้ Intel® Core™กับโปรเซสเซอร์ X ซีรี่ส์ที่มี TDP (พลังการออกแบบความร้อน) ขนาด140W BXTS13X ไม่แนะนำให้ใช้กับโปรเซสเซอร์ซีรี่ส์ X Intel® Core™ที่มี TDP ของ160W หรือสูงกว่า นอกจากนี้ BXTS13X ยังไม่แนะนำสำหรับการโอเวอร์คล็อกที่มี Intel® Core™ซีรีส์โปรเซสเซอร์ X
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA1200
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: Instructions-LGA-1200
ขนาด: ๒.๑๓ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๒๐
LGA1200คู่มือสำหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก® Intel แบบผสานรวม
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: คำแนะนำ-LGA-๑๒๐๐-ไม่-Integrated_Graphics. pdf
ขนาด: ๒.๓๑ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๒๐
LGA1200คู่มือสำหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel®ที่ผสานรวม
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ตใช้
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตหมาย เหตุติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: คำสั่ง-LGA-1151-1150-1155-1156. pdf
ขนาด: ๒.๕๖ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
ใช้คู่มือสำหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel®

คู่มือแสดง i7 เป็นตัวอย่างสำหรับการติดตั้ง
ไป
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: คำสั่ง-LGA-๑๑๕๑กราฟิกรูปแบบไฟล์ pdf
ขนาด: ๒.๗๖ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ใช้คู่มือสำหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel®

คู่มือแสดง i5 เป็นตัวอย่างสำหรับการติดตั้ง
ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA1150
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: คำสั่ง-LGA-1151-1150-1155-1156. pdf
ขนาด: ๒.๕๖ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
LGA1150ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA1155
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: คำสั่ง-LGA-1151-1150-1155-1156. pdf
ขนาด: ๒.๕๖ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
LGA1155ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA1156
ด้วยตนเองซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: คำสั่ง-LGA-1151-1150-1155-1156. pdf
ขนาด: ๒.๕๖ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
LGA1156ไป
คู่มือการติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ต LGA775
ด้วยตนเองครอบครัวซ็อก เก็ตติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง
ชื่อไฟล์: Install775
ขนาด: ๑๐.๓๔ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๔
ทั้ง หมดLGA775ไป

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์การติดตั้งโปรเซสเซอร์
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel®ของฉัน
การรับประกันแบบจำกัดสามปีสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®แบบบรรจุกล่อง