คู่มือการติดตั้งสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006842

08/01/2024

ตารางด้านล่างมีคู่มือการติดตั้งสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องและวิดีโอการประกอบการติดตั้ง หากมี

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA2066
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.01 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA2066 ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i9 ไป
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.02 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA2066 ตัวอย่างคู่มือ Intel Core i7 โปรเซสเซอร์ ไป
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.01 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA2066 ตัวอย่างคู่มือโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA2011-V3
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.95 MB
วันที่: สิงหาคม 2014
LGA2011-V3 ตัวอย่างคู่มือ Intel Core i7 โปรเซสเซอร์ ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA2011
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2230 KB
วันที่: กันยายน 2012
LGA2011 ตัวอย่างคู่มือ Intel Core i7 โปรเซสเซอร์ ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1366
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 7216 KB
วันที่: สิงหาคม 2008
LGA1366 ตัวอย่างคู่มือ Intel Core i7 โปรเซสเซอร์ ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับโซลูชันระบายความร้อนด้วยน้ํา BXTS13X
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 3.17 MB
วันที่: กันยายน 2014
BXTS13X คู่มือโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลว ไป
หมาย เหตุ
  • TS13x รองรับซ็อกเก็ต 115x/20xx
  • BXTS13X ไม่เพียงพอ แต่ไม่แนะนําให้ใช้กับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์ ที่มี TDP (Thermal Design Power) ขนาด 140W เราไม่แนะนําให้ใช้ BXTS13X กับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรีส์ ที่มี TDP ที่ 160W หรือสูงกว่า ไม่แนะนําให้ใช้ BXTS13X สําหรับการโอเวอร์คล็อกด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1700

คู่มือที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ใช้ได้กับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12

ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 9.8 MB
วันที่: ตุลาคม 2021
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.7 MB
วันที่: มกราคม 2022
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.8 MB
วันที่: มกราคม 2022
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและพร้อมฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.7 MB
วันที่: ตุลาคม 2021
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและพร้อมฮีทซิงค์พัดลม

คู่มือที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ใช้ได้กับ Intel® Core™ Desktop Processor เจนเนอเรชั่น 13 และ 14

ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.1 MB
วันที่: กันยายน 2022
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.12 MB
วันที่: กันยายน 2022
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและไม่มีฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.9 MB
วันที่: ธันวาคม 2022
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและพร้อมฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.0 MB
วันที่: ธันวาคม 2022
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัวและพร้อมฮีทซิงค์พัดลม

คู่มือที่ระบุด้านล่างนี้ใช้ได้กับ Intel® Core™ Procssor for Dektop (โปรเซสเซอร์ Intel® 300)

ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 1.9 MB
วันที่: ธันวาคม 2022
LGA1700 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัวและพร้อมฮีทซิงค์พัดลม
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1200
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.13 MB
วันที่: พฤษภาคม 2020
LGA1200 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel® ในตัว
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.31 MB
วันที่: พฤษภาคม 2020
LGA1200 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel® ในตัว
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1151
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1151 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่มีกราฟิก Intel®

คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้ง
ไป
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.76 MB
วันที่: มกราคม 2019
LGA1151 คู่มือสําหรับโปรเซสเซอร์ ที่ไม่มีกราฟิก Intel®

คู่มือวาดภาพประกอบ i5 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้ง
ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1156 LGA1155 และ LGA1150
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1150 Instructions-LGA-1151-1150-1155-1156 คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้ง ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1155
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1155 Instructions-LGA-1151-1150-1155-1156 คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้ง ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA1156
ด้วยตนเอง ซ็อก เก็ต หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 2.56 MB
วันที่: พฤษภาคม 2018
LGA1156 Instructions-LGA-1151-1150-1155-1156 คู่มืออธิบาย i7 เป็นตัวอย่างสําหรับการติดตั้ง ไป
คู่มือการติดตั้งสําหรับซ็อกเก็ต LGA775
ด้วยตนเอง ครอบครัว หมาย เหตุ ติด ตั้ง
วิดีโอ
คู่มือการติดตั้ง PDF
ขนาด: 10.34 MB
วันที่: มิถุนายน 2004
ทั้ง หมด สําหรับซ็อกเก็ต LGA775 ไป

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ติดตั้งโปรเซสเซอร์
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel®ของฉัน
การรับประกันแบบจํากัดเป็นระยะเวลาสามปีสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง