Bluetooth®ไม่ทำงานบน Intel® Dual Band Wireless AC ๗๒๖๐สำหรับเดสก์ทอป

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006810

25/03/2019

ปัญหา:
หลังจากติดตั้ง Intel® Dual Band Wireless AC ๗๒๖๐สำหรับเดสก์ทอป® Bluetooth ไม่ทำงาน

สาเหตุ:
สาย USB/Bluetooth ที่มาพร้อมกับการ์ดมีการสลับสายข้อมูล USB (D +/D-)

โซลูชัน:
เมื่อมีการติดตั้งให้หมุนด้านขั้วต่อ USB ของสายเคเบิลตาม๑๘๐องศาจากสิ่งที่แสดงในคู่มือการผสานรวมที่ประกอบกัน ขณะนี้ Bluetooth กำลังทำงานอยู่

integration guide