คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® SNMP Subagent

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006809

06/06/2023

Intel® SNMP Subagent บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการช่วยให้คุณสามารถสื่อสารโดยใช้ Simple Network Management Protocol (SNMP) กับ Baseboard SNMP Subagent บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการ ด้วย Intel SNMP Subagent คุณสามารถใช้ SNMP TRAP, SET และ GET เพื่อจัดการส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

เวอร์ชัน Intel® SNMP Subagent คู่มือผู้ใช้
8.0

คู่มือผู้ใช้ (PDF) PDF icon
ขนาด: 1.38 MB
วันที่: เมษายน 2019

8.1

คู่มือผู้ใช้ (PDF) PDF icon
ขนาด: 484 KB
วันที่: กรกฎาคม 2019

8.2 คู่มือผู้ใช้ (PDF) PDF icon
ขนาด: 220 KB
วันที่: มิถุนายน 2022

หมาย เหตุ

Intel® Integrated Baseboard Management Controller (BMC) ของ Intel® สามารถเข้าถึงได้โดยยูทิลิตี้มาตรฐาน เทอร์มินัลนอกชั้นวาง โอเพนซอร์ส หรือเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์ ตัวอย่างหนึ่งคือ IPMIUtility ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะเซ็นเซอร์และการควบคุมพลังงาน ลูกค้าเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการใช้ยูทิลิตี้โอเพนซอร์ส Intel ไม่มีการควบคุมยูทิลิตี้เหล่านี้และไม่รับประกันการแก้ไขใดๆ กับยูทิลิตี้เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์: คู่มือการจัดการเซิร์ฟเวอร์