รายการฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSL บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000XSL Intel® Workstation Board S5000XVN และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006803

11/12/2023

เอกสารนี้มีขึ้นเพื่อเป็นคู่มือแก่คุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ Intel ทําการทดสอบบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSL บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000XSL Intel® Workstation Board S5000XVN และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA ซึ่งจัดเตรียมตารางเพื่อแสดงระบบปฏิบัติการ การ์ดอะแดปเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ Intel ทดสอบ

Intel ให้การรองรับเฉพาะการ์ดเสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านั้นภายใต้การกําหนดค่าระบบที่ระบุ (BIOS ระบบและเฟิร์มแวร์) และระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันที่มีการทดสอบเท่านั้น

รายการ PDF เป็นรายการปัจจุบันในเดือนธันวาคม 2008 ไม่มีแผนในการอัปเดตเอกสาร

รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF) icon
ชื่อไฟล์: S5000PSL_THOL_29.pdf
ขนาด: 355 KB
วันที่: ธันวาคม 2008
การปรับปรุงแก้ไข: 2.9

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*