คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Extreme Graphics 2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006791

12/07/2017

คู่มือผู้ใช้ Intel® Extreme Graphics 2 สำหรับเวอร์ชั่น๑๔.๐หรือรุ่นที่มากกว่าไดรเวอร์ อธิบายถึงวิธีการติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Extreme Graphics 2 คู่มือยังอธิบายวิธีการใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆที่มีอยู่ด้วย

เอกสารไวท์เปเปอร์ที่มีรายละเอียดมีอยู่พร้อมกับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Intel ในไดรเวอร์กราฟิก Extreme Intel ที่มีประสิทธิภาพ