การติดตั้งและเคล็ดลับและคำแนะนำและเทคนิคสำหรับชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel® 2 VMware * ESXi ๕.๐

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006780

12/07/2017

การติดตั้ง๕.๐ ESXi และ RWC2 เคล็ดลับและคำแนะนำไวท์เปเปอร์ (PDF) icon
เอกสารนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ๕.๐ VMware ESXi บน Intel® RAID Controller เอกสารยังแสดงวิธีการใช้ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2บนระบบไคลเอนต์ในการจัดการ Intel RAID Controller จากระยะไกล


ขนาด: ๓.๗๒ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*