โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PGN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006768

30/09/2019

Intel® Desktop Board D915PGN สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่ได้รับอาจมีข้อกำหนดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์หมายเลข sSpecความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Intel® Pentium®4
รุ่นสุดขั้ว
N/AN/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB
(L3 2 MB)
0022หรือมากกว่า
Intel® Pentium®4670SL7Z3 เท่านั้น๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0028หรือมากกว่า
660SL7Z5 เท่านั้น๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
650SL7Z7 เท่านั้น๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
640SL7Z8 เท่านั้น๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
630SL7Z9 เท่านั้น3 GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
620N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0022หรือมากกว่า
571N/A๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
570JN/A๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
561N/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
560JN/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
560N/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
551SL8J5 เท่านั้น๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
550JN/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
550N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
541SL8J2 เท่านั้น๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
540JN/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
540N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
531SL8HZ เท่านั้น3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
529 jN/A3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
530N/A3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
521SL82V และ SL8HX เท่านั้น๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
520JN/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
520N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
520N/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
519KSL8JA เท่านั้น๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
519JN/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
519N/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
516SL8JA เท่านั้น๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
515JN/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
515N/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
511SL8U5 และ SL8U4 เท่านั้น๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
506SL8J8 เท่านั้น๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
505JN/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
505N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
Intel® Celeron® D351SL7TZ เท่านั้น๓.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
346SL7TY เท่านั้น๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
345JN/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
341SL7TX เท่านั้น๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
340 jN/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
340N/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
336SL7TW เท่านั้น๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
335 jN/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
335N/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
331SL7TV เท่านั้น๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
330JN/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
330N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
326SL7TU เท่านั้น๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
325 jN/A๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
325N/A๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
320N/A๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด