คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000GZ/GL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006767

12/07/2017

คู่มือบริการ (PDF) icon
มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

 

ขนาดไฟล์: ๔,๕๕๗ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒
ที่ปรับปรุง: 003

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*