รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board S3000AH และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล SR1530AH

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006759

14/02/2020

Intel สนับสนุนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ต่อไปนี้และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่มีโปรเซสเซอร์ที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่างเท่านั้น

c S3000AH, S3000AHLX, S3000AHV
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530AH, SR1530AHLX, SR1530AHNA, SR1530AHLXNA

คลิกที่หมายเลข sSpec สำหรับข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๓๒๐๐ซีรี่ส์7

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLACS๒.๖๖ GHzX3230๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA7, 12
SL9UP๒.๔๐ GHzX3220๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA2, 7
SLACT๒.๔๐ GHzX3220๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA7, 12
SL9UQ๒.๑๓ GHzX3210๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA2, 7
SLACU๒.๑๓ GHzX3210๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA7, 12

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๓๐๐๐

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLACC๒.๖๖ GHz3070๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9ZC๒.๖๖ GHz3070๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9U2๒.๖๖ GHz3070๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2
SLACD๒.๔๐ GHz3060๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9ZH๒.๔๐ GHz3060๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9TZ๒.๔๐ GHz3060๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2
SLABZ๒.๑๓ GHz3050๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9VS๒.๑๓ GHz3050๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9TY๒.๑๓ GHz3050๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2
SLAC2๑.๘๖ GHz3040๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9VT๑.๘๖ GHz3040๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9TW๑.๘๖ GHz3040๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2

 

โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ 2 Quad

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLACQ๒.๖๖ GHzQ6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA7, 11
SLACR๒.๔๐ GHzQ6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmG08MB๗๗๕ pin LGA7, 11
SL9UM๒.๔๐ GHzQ6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA2, 7

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Extreme

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9UL๒.๖๖ GHzQX6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB38MB๗๗๕ pin PLGA2, 7, 10
SL9S5๒.๙๓ GHzX6800๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 3

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์สองคอร์

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLA8X๒.๒๐ GHzE2200๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA1, 5, 11
SLA8Y๒.๐๐ GHzE2180๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA1, 11
SLA8Z๑.๘๐ GHzE2160๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA1, 11
SLA3H๑.๘๐ GHzE2160๘๐๐ MHz๖๕ nmL21MB๗๗๕ pin LGA1, 2, 9
SLA93๑.๖๐ GHzE2140๘๐๐ MHz๖๕ nmM01MB๗๗๕ pin LGA1, 11
SLA3J๑.๖๐ GHzE2140๘๐๐ MHz๖๕ nmL21MB๗๗๕ pin LGA1, 2, 9

 

Intel® Core™เดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ 2 Duo

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9ZF๒.๖๖ GHzE6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9S7๒.๖๖ GHzE6700๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL9ZL๒.๔๐ GHzE6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9S8๒.๔๐ GHzE6600๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin PLGA1, 2
SLA94๒.๔๐ GHzE4600๘๐๐ MHz๖๕ nmM02MB๗๗๕ pin LGA1, 5, 11
SLA95๒.๒๐ GHzE4500๘๐๐ MHz๖๕ nmM02MB๗๗๕ pin LGA1, 5, 11
SLA4T๒.๑๓ GHzE6420๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin LGA1, 2, 9
SLA97๒.๑๓ GHzE6400๑๐๖๖ MHz๖๕ nmM02MB๗๗๕ pin LGA1, 11
SL9T9๒.๑๓ GHzE6400๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9S9๒.๑๓ GHzE6400๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2
SLA3F๒.๐๐ GHzE4400๘๐๐ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin LGA1, 2, 5, 9
SLA98๒.๐๐ GHzE4400๘๐๐ MHz๖๕ nmM02MB๗๗๕ pin LGA1, 2, 5, 9
SLA4U๑.๘๖ GHzE6320๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB24MB๗๗๕ pin LGA1, 2, 9
SL9TA๑.๘๖ GHzE6300๑๐๖๖ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 8
SL9SA๑.๘๖ GHzE6300๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL9TB๑.๘๐ GHzE4300๘๐๐ MHz๖๕ nmL22MB๗๗๕ pin PLGA1, 2, 5, 9

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9K7๓.๖๐ GHz960๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA4, 5, 6, 10
SL9AP๓.๖๐ GHz960๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL9K8๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA4, 5, 6, 10
SL9QQ๓.๔๐ GHz945๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA4, 5, 10
SL9QB๓.๔๐ GHz945๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA10
SL95V๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL8WP๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL94P๓.๔๐ GHz950๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL9QR๓.๒๐ GHz935๘๐๐ MHz๖๕ nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA1
SL95W๓.๒๐ GHz940๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL8WQ๓.๒๐ GHz940๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL94Q๓.๒๐ GHz940๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL8CM๓.๒๐ GHz840๘๐๐ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL88R๓.๒๐ GHz840๘๐๐ MHz๙๐ nmขับ1MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 10
SL9KA๓.๐๐ GHz925๘๐๐ MHz65nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA4, 5
SL9D9๓.๐๐ GHz925๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA 
SL95X๓.๐๐ GHz930๘๐๐ MHz๖๕ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL8WR๓.๐๐ GHz930๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL94R๓.๐๐ GHz930๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL8CN๓.๐๐ GHz830๘๐๐ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2, 10
SL88S๓.๐๐ GHz830๘๐๐ MHz๙๐ nmขับ1MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 10
SL9KB๒.๘๐ GHz915๘๐๐ MHz65nmD02MBx2๗๗๕ pin LGA4, 5
SL9DA๒.๘๐ GHz915๘๐๐ MHz๙๐ nmC12MBx2๗๗๕ pin PLGA 
SL8WS๒.๘๐ GHz920๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL94S๒.๘๐ GHz920๘๐๐ MHz๖๕ nmB12MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL8CP๒.๘๐ GHz820๘๐๐ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2
SL88T๒.๘๐ GHz820๘๐๐ MHz๙๐ nmขับ1MBx2๗๗๕ pin PLGA1
SL8ZH๒.๖๖ GHz805๕๓๓ MHz๙๐ nmB01MBx2๗๗๕ pin PLGA1, 2


โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition3

 

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9AN๓.๗๓ GHz965๑๐๖๖ MHz๖๕ nmC14MB๗๗๕ pin LGA3, 6, 10
SL94N๓.๔๖ GHz955๑๐๖๖ MHz๖๕ nmB12MB x 2๗๗๕ pin LGA3, 6, 10

 

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ 4 Extreme Edition3

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL7Z4๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz90nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA3, 10

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์ที่มีความเร็วบัสของระบบ๘๐๐ MHz

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8PY๓.๘๐ GHz670๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2, 10
SL8Q9๓.๘๐ GHz670๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2, 10
SL7Z3๓.๘๐ GHz670๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA2, 10
SL8J7๓.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA10
SL82U๓.๘๐ GHz570J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA10
SL7P2๓.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA10
SL9KD๓.๖๐ GHz661๘๐๐ MHz๖๕ nmD02 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL96H๓.๖๐ GHz661๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL94V๓.๖๐ GHz661๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8WF๓.๖๐ GHz661๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8UP๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8PZ๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8QB๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8J6๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7Z5๓.๖๐ GHz660๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7Q2๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7NZ๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7L9๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KN๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J9๓.๖๐ GHz560J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9KE๓.๔๐ GHz651๘๐๐ MHz๖๕ nmD02 MB๗๗๕ pin LGA5, 9
SL96J๓.๔๐ GHz651๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL94W๓.๔๐ GHz651๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8WG๓.๔๐ GHz651๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8Q5๓.๔๐ GHz650๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL7Z7๓.๔๐ GHz650๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8PS๓.๔๐ MHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8K4๓.๔๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PY๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PZ๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7L8๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KM๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8J5๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J8๓.๔๐ GHz550J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9KF๓.๒๐ GHz641๘๐๐ MHz๖๕ nmD02 MB๗๗๕ pin LGA5, 6
SL96K๓.๒๐ GHz641๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL94X๓.๒๐ GHz641๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8WH๓.๒๐ GHz641๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8Q6๓.๒๐ GHz640๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL7Z8๓.๒๐ GHz640๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8PR๓.๒๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8K2๓.๒๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PW๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PX๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7LA๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KL๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J7๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8J2๓.๒๐ GHz540J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL9KG๓.๐๐ GHz631๘๐๐ MHz๖๕ nmD02 MB๗๗๕ pin LGA6
SL96L๓.๐๐ GHz631๘๐๐ MHz๖๕ nmC12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL94Y๓.๐๐ GHz631๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8WJ๓.๐๐ GHz631๘๐๐ MHz๖๕ nmB12 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8Q7๓.๐๐ GHz630๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL7Z9๓.๐๐ GHz630๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8PQ๓.๐๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8JZ๓.๐๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PU๓.๐๐ GHz531๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KK๓.๐๐ GHz529 j๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HZ๓.๐๐ GHz531๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J6๓.๐๐ GHz529 j๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL8AB๒.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL8PP๒.๘๐ GHz ๘๐๐ MHz๙๐ nmG11 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PR๒.๘๐ GHz520J๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KJ๒.๘๐ GHz520J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7J5๒.๘๐ GHz520J๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 

 

Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ E1000 ซีรี่ส์แบบ dual-core

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SLAR2

๒.๐๐ GHz

E1400๘๐๐ MHz

๖๕ nm

M0๕๑๒ KBLGA77513
SLAQW๑.๖๐ GHzE1200๘๐๐ MHz๖๕ nmM0๕๑๒ KBLGA77513

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®ลำดับ๔๐๐

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9XL

๒.๐๐ GHz

440๘๐๐ MHz

๖๕ nm

A0๕๑๒ KB775pin LGA13
SL9XN๑.๘๐ GHz430๘๐๐ MHz

๖๕ nm

A0๕๑๒ KB775pin LGA13
SL9XP๑.๖๐ GHz420๘๐๐ MHz

๖๕ nm

A0๕๑๒ KB775pin LGA13

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

sSpec #ความเร็ว CPUCpu
หมาย เลข
ความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL9BS๓.๒๐ GHz351๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HF๓.๒๐ GHz351๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TZ๓.๒๐ GHz351๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HP๓.๐๖ GHz345๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TQ๓.๐๖ GHz345J๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL9BR๓.๐๖ GHz346๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HD๓.๐๖ GHz346๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TY๓.๐๖ GHz346๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HN๒.๙๓ GHz340๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TP๒.๙๓ GHz340 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL98X๒.๙๓ GHz341๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HB๒.๙๓ GHz341๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TX๒.๙๓ GHz341๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TN ๒.๘๐ GHz335 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HM๒.๘๐ GHz335๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7VT๒.๘๐ GHz335๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL98W๒.๘๐ GHz336๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8H9๒.๘๐ GHz336๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TW๒.๘๐ GHz336๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL98V๒.๖๖ GHz331๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8H7๒.๖๖ GHz331๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TV๒.๖๖ GHz331๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HL๒.๖๖ GHz330๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7VS๒.๖๖ GHz330J๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TM๒.๖๖ GHz330J๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL8HK๒.๕๓ GHz325๕๓๓ MHz๙๐ nmG1๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7VR๒.๕๓ GHz325 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 
SL7TL๒.๕๓ GHz325 j๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA 

 

หมาย เหตุ
 1. ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนเทคโนโลยี Intel®หน่วยความจำขยาย๖๔ (Intel® 64)
  ไม่มีเทคโนโลยีไฮเปอร์เธรดดิ้ง
  สนับสนุนการเรียกใช้งานคุณลักษณะบิต (NX)
  สนับสนุนเทคโนโลยี Intel® Speed Step ที่ดียิ่งขึ้น
  นี่คือโปรเซสเซอร์แบบ dual-core
 2. สอดคล้องกับ RoHS โปรเซสเซอร์มี interconnect ระดับ2ที่ปราศจากสารตะกั่วและโซลูชันการระบายความร้อนเป็นแบบปราศจากสารตะกั่ว
 3. S3000AH และ S3000AHLX สนับสนุนโปรเซสเซอร์รุ่น Extreme เหล่านี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนบน S3000AHV
 4. โปรเซสเซอร์เหล่านี้สนับสนุนข้อมูลจำเพาะของ 775_VR_CONFIG_05A (หลัก)
 5. ส่วนประกอบเหล่านี้สนับสนุนเทคโนโลยี Intel SpeedStep®ที่เพิ่มขึ้นและสถานะหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้น
 6. ส่วนประกอบเหล่านี้รองเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันของ Intel®
 7. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมี:
  ปรับปรุงคณะกรรมการ S3000AHLX (PBA D40858-206), S3000AH (PBA D40859-206), S3000AHV (PBA D52072-206) หรือสูงกว่า
  การปรับปรุงระบบ SR1530AH/SR1530AHNA (TA D66619-003), SR1530AHLX/SR1530AHLXNA (TA D66621-003), SR1530HAHLX/SR1530HAHLXNA (TA D68879-004) หรือสูงกว่า
  การปรับปรุง BIOS R0035 หรือสูงกว่า
  การปรับปรุงบอร์ด/ระบบทั้งหมดก่อน PBA # 's/TA # ไม่รองรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้
  นี่คือโปรเซสเซอร์ quad คอร์
 8. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0035 หรือสูงกว่า
 9. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0039 หรือสูงกว่า
 10. โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5299DP และ SC5299BRP ไม่รองต่อโปรเซสเซอร์เหล่านี้
 11. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0042 หรือสูงกว่า
 12. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0043 หรือสูงกว่า
 13. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0045 หรือสูงกว่า