คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006730

14/02/2020

คู่มือผู้ใช้นี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซม Intel® Entry Storage System SS4000 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์๑.๔ที่ปรับปรุง บทต่างๆประกอบด้วย:

  • ภาพรวมผลิตภัณฑ์
  • เพิ่มและแทนที่ส่วนประกอบ
  • จัดการระบบของคุณ
  • ซอฟต์แวร์ Intel® Client Backup and Recovery
  • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
  • ข้อมูลข้อบังคับและความปลอดภัย
หมาย เหตุคู่มือนี้ประกอบด้วยการอ้างอิงทั่วไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows * แอปพลิเคชัน Intel® Client Backup and Recovery ไม่รองรับแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ x64 บิต การสำรองและกู้คืนไคลเอนต์เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์๓๒-บิตที่มีไดรเวอร์๓๒บิตแบบเอ็มเบ็ดเด็ด คอมโพเนนต์ของโปรแกรมควบคุม๓๒บิตไม่สามารถเรียกใช้งานบนแพลตฟอร์ม x64 ได้โดยตรง

SS4000 คู่มือผู้ใช้ Intel® Entry Storage System-E (PDF)icon
ชื่อไฟล์: คู่มือผู้ใช้ D39172_006_SS4000-E. pdf
ขนาด: ๓,๙๗๖,๓๒๒ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๐๘
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๖.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*