เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่รองรับโดยอะแดปเตอร์ Wi-fi®ของ Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006664

04/04/2019

ตารางด้านล่างจะให้การเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติต่างๆที่รองรับโดยอะแดปเตอร์ wi-fi® Intel ที่เลิกผลิต
 

คุณสมบัติที่รองรับ Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๐๐Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๓๐Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๐๓๐Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๐๐๐โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX ๖๑๕๐Intel® Centrino® Advanced-N ๖๒๓๐โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino®ขั้นสูง– N + WiMAX ๖๒๕๐Intel® Centrino® Advanced-N ๖๒๐๕Intel® Centrino®สุดยอด-N ๖๓๐๐Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๒๒๓๐
IEEE 802.11 a/b/g/d/e/h/i และ 802.11 nสนับสนุน

802.11 a ไม่ได้รับการสนับสนุน
สนับสนุน

802.11 a ไม่ได้รับการสนับสนุน
สนับสนุนรองรับ (เฉพาะใน 2.4 GHz)

802.11 a ไม่ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน 802.11 a

ไม่รองรับ
สนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนได้รับการสนับสนุน 802.11 a

ไม่รองรับ
แบนด์วิดธ์ที่รองรับ (แบนด์เดียว 2.4 GHz/Dual band 5GHz)วงเดียววงเดียววงเดียววงเดียววงเดียววงดนตรีคู่วงดนตรีคู่วงดนตรีคู่วงดนตรีคู่วงเดียว
การสนับสนุนบลูทูธไม่รองรับสนับสนุนสนับสนุนไม่รองรับไม่รองรับสนับสนุนไม่รองรับไม่รองรับไม่รองรับสนับสนุน
Intel® My Technology1 WiFiไม่รองรับไม่รองรับสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุน
Intel®ไร้สาย Display2ไม่รองรับไม่รองรับสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุน
ข้อมูลสูงสุด Rate3๑๕๐ Mbps150Mbps๓๐๐ Mbps RX/150 Mbps TX๓๐๐ Mbps RX/150 Mbps TX๓๐๐ Mbps – Wi-fi๓๐๐ Mbps๓๐๐ Mbps – Wi-fi๓๐๐ Mbps๔๕๐ Mbps๓๐๐ Mbps
Mimoสนับสนุน1X1

(1 Tx และเสาอากาศ Rx 1)
สนับสนุน1X1

(1 Tx และเสาอากาศ Rx 1)
สนับสนุน1X2

(1 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน1x2

(1 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน1X2

(1 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน2X2

(2 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน2x2

(2 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน2x2

(2 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน3x3

(3 Tx และ3สายเสาอากาศ Rx) s
สนับสนุน2x2

(2 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
ตรงตามมาตรฐาน RoHSสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุน
Intel® AMTไม่รองรับไม่รองรับสนับสนุนไม่รองรับสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนไม่รองรับ
การสนับสนุน CCXไม่รองรับไม่รองรับCCX v4CCX v4CCX v4CCX v4CCX v4CCX v4CCX v4CCX v4
รองรับระบบปฏิบัติการWin7 * 32bit/64 บิตWin7 * 32bit/64 บิตXP * 32/64 บิตXP * 32/64 บิตXP * 32/64 บิตXP * 32/64 บิตXP * 32/64 บิตXP * 32/64 บิตXP * 32/64 บิตWindows * 7, Windows * 8, Linux *
Authentication4WPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, PEAP-TLS, LEAP, MSCHAPv2)WPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, PEAP-TLS, LEAP, MSCHAPv2)WPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKA
เข้า รหัส ลับ๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 b/g/n), TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 b/g/n), TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 b/g/n), TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 b/g/n), CKIP, TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 b/g/n), CKIP, TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 a/b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 a/b/g/n), TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 a/b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 a/b/g/n), CKIP, TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 a/b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 a/b/g/n), TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 a/b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 a/b/g/n), CKIP, TKIP๖๔-บิตและ๑๒๘บิต WEP, AES-CCMP, TKIP
 

กลับไปยังด้านบนback to top

คุณสมบัติที่รองรับ Intel® Centrino® Advanced-N ๖๒๐๐ลิงก์ WiFi®สุดยอดของ Intel ๕๓๐๐Intel® WiFi Link ๕๑๐๐ลิงก์ Wi-fi®ไร้สาย Intel 4965AGNการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย Intel® PRO 3945ABG
IEEE 802.11 a/b/g/d/e/h/i และ 802.11 nสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนเฉพาะ๘๐๒.๑๑ a/b/g
แบนด์วิดธ์ที่รองรับ (แบนด์เดียว 2.4 GHz/Dual band 5GHz)วงดนตรีคู่วงดนตรีคู่วงดนตรีคู่วงดนตรีคู่วงดนตรีคู่
การสนับสนุนบลูทูธไม่รองรับไม่รองรับไม่รองรับไม่รองรับไม่รองรับ
Intel® My Technology1 WiFiสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนไม่รองรับไม่รองรับ
Intel®ไร้สาย Display2สนับสนุนไม่รองรับไม่รองรับไม่รองรับไม่รองรับ
ข้อมูลสูงสุด Rate3๓๐๐ Mbps450Mbps๓๐๐ Mbps๓๐๐ Mbps๕๔ Mbps
Mimoสนับสนุน2x2

(2 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน3x3

(3 Tx และ 3 Rx เสาอากาศ)
สนับสนุน1x2

(1 Tx และ 2 Rx เสาอากาศ)
รองรับ2x3

(เสาอากาศ RX 2 TX x 3)
ไม่รองรับ
ตรงตามมาตรฐาน RoHSสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุน
Intel® AMTสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนไม่รองรับไม่รองรับ
การสนับสนุน CCXCCX v4CCX v4CCX v4CCX v4CCX v4
รองรับระบบปฏิบัติการXP * 32/64 บิตXP * * * * * * * 32/64 บิตXP * * * * * * * 32/64 บิตXP * * * * * * * 32/64 บิตWin * 2K,
Authentication4WPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM, EAP-AKAWPA และ WPA2, 802.1 X, LEAP, EAP TLS, PEAP-TLS และ MSCHAPv2 *WPA และ WPA2, 802.1 X, LEAP, EAP TLS, PEAP-TLS และ MSCHAPv2 *WPA และ WPA2, 802.1 X, LEAP, EAP TLS, PEAP-TLS และ MSCHAPv2 *WPA และ WPA2, 802.1 X (EAP TLS, TTLS, MD5, PEAP, LEAP, แบบ EAP, EAP ที่รวดเร็ว), EAP-SIM
เข้า รหัส ลับ๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 a/b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 a/b/g/n), CKIP, TKIPCKIP, TKIP, ๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 a/b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 a/b/g/n)CKIP, TKIP, ๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP (สำหรับ 802.11 a/b/g), AES-CCMP (สำหรับ 802.11 a/b/g/n)๖๔-บิตและ๑๒๘บิต WEP, AES-CCMP, TKIP (802.11 a/b/g เท่านั้น)๖๔-บิตและ๑๒๘-บิต WEP, AES-CCMP, CKIP, TKIP
 

กลับไปยังด้านบนback to top