ในขณะที่คำสั่งตัวอย่างที่มีเงื่อนไขสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006637

12/02/2020

คำสั่งในขณะที่มีเงื่อนไขสำหรับบอร์ด Intel® Edison ใช้ตัวต้านทานภาพเพื่อกำหนดค่าต่ำสุดและสูงสุดสำหรับความสว่างของ LED ปุ่ม push ถูกใช้เพื่อสอบเทียบค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3


ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • ต้านทานภาพ
 • ปุ่มกดแบบไม่มีใคร
 • LED หนึ่งตัว
 • สาย
 • ตัวต้านทาน10K สองตัว
 • ต้านทาน๑๒๒๐โอห์ม


คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้

 

ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
แถบบวก5 V
แถบลบบริจาค

 

 1. วางตัวต้านทานภาพถ่ายบนเส้นทางและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้

 

ต้านทานภาพบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduinoขนมหมากรุก10 k ต้านทาน
เชื่อม ต่อขับแถบลบเชื่อม ต่อ
เชื่อม ต่อ แถบบวก 

 

 1. วาง LED บนเขียง เมื่อเชื่อมต่อด้านบวกของ LED ให้วางตัวต้านทาน๒๒๐โอห์มระหว่าง LED และบอร์ดขยาย Arduino

 

Ledขนมหมากรุกต้านทาน๒๒๐โอห์มบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
ลบแถบลบ  
บวก เชื่อม ต่อขายึด9

 

 1. วางปุ่มกดค้างไว้ที่ส่วนกลางของเส้นทางและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ เมื่อเชื่อมต่อพินด้านล่างซ้ายให้วางตัวต้านทาน10K ระหว่างพินและเส้นหมาก

 

ปุ่มกดแบบไม่มีใครบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino10 k ต้านทานขนมหมากรุก
พินด้านล่างซ้าย เชื่อม ต่อแถบลบ
ปักหมุดด้านล่างขวา  แถบบวก
พินด้านบนซ้ายPin 2  

 

 1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel Edison เชื่อมต่ออยู่
 4. ภายใต้ไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 05. ควบคุมและเลือกWhileStatementConditional
 5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

วงจร

Circuit and breadboard
 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*