รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์®ของ Intel บนชิปเซ็ต Intel®5500/5520

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006567

17/04/2020

Intel สนับสนุนชิปเซ็ต Intel®๕๕๐๐เท่านั้นและ intel®๕๕๒๐ชิปเซ็ตและเวิร์คสเตชันที่อยู่ด้านล่างของหน้านี้พร้อมโปรเซสเซอร์ที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง คลิกที่ลิงค์ sSpec สำหรับข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๕๐๐

 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
QPI
ความ
วัตต์
(TDP3)
®ของ Intel
โซลูชันทางระบายความร้อน
หมาย เหตุ
W5590SLBGE๓.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๑๓๐ WC1, 7
W5580SLBF2๓.๒๐ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๑๓๐ WC1, 7
X5570SLBF3๒.๙๓ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P 
X5560SLBF4๒.๘๐ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P 
X5550SLBF5๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P 
E5540SLBF6๒.๕๓ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A 
E5530SLBF7๒.๔๐ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A 
L5530SLBGF๒.๔๐ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A5
E5520SLBFD๒.๒๖ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A 
L5520SLBFA๒.๒๖ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๖๐ WC, P, A5
L5518SLBFW๒.๑๓ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๖๐ WC, P, A5
L5508SLBGK๒.๐๐ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๓๘ WC, P, A5
E5507SLBKC๒.๒๖ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A 
E5506SLBF8๒.๑๓ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A 
L5506SLBFH๒.๑๓ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๖๐ WC, P, A5
E5504SLBF9๒.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A 
E5503SLBKD๒.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A 
E5502SLBEZ๑.๘๖ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A 

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๖๐๐
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์จะต้องอยู่ใน BIOS ๔๕ ขั้นต่ำเพื่อบูตด้วย Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์๕๖๐๐ที่ติดตั้งไว้ เมื่อบูต, การอัปเกรดเป็น BIOS ๔๘หรือใหม่กว่า จะต้องทำเพื่อให้โปรเซสเซอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องและคุณสมบัติใหม่ที่จะกลายเป็นพร้อมใช้งาน

 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
QPI
ความ
วัตต์
(TDP3)
หมาย เหตุ
X5687SLBVY๓.๖๐ GHz๖.๔ GT/s๑๓๐ W2, 3, 6, 7
X5690SLBVX๓.๔๖ GHz๖.๔ GT/s๑๓๐ W2, 3, 6, 7
X5677SLBV9๓.๔๖ GHz๖.๔ GT/s๑๓๐ W2, 3, 7
X5680SLBV5๓.๓๓ GHz๖.๔ GT/s๑๓๐ W2, 3, 7
X5672SLBYK๓.๒๐ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W6
X5675SLBYL๓.๐๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W6
X5667SLBVA๓.๐๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W 
X5670SLBV7๒.๙๓ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W 
X5647SLBZ7๒.๙๓ GHz๕.๘๖ GT/s๑๓๐ W2, 3, 6, 7
X5660SLBV6๒.๘๐ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W 
X5650SLBV3๒.๖๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W 
E5640SLBVC๒.๖๖ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W 
E5649SLBZ8๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W6
E5645SLBWZ๒.๔๐ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W 
E5630SLBVB๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W 
E5620SLBV4๒.๔๐ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W 
E5607SLBZ9๒.๒๖ GHz๔.๘ GT/s๘๐ W6
E5606SLC2N๒.๑๓ GHz๔.๘ GT/s๘๐ W6
E5603SLC2F๑.๖๐ GHz๔.๘ GT/s๘๐ W6
L5640SLBV8๒.๒๖ GHz๕.๘๖ GT/s๖๐ W5
L5630SLBVD๒.๑๓ GHz๕.๘๖ GT/s๔๐ W5
L5609SLBVJ๑.๘๖ GHz๔.๘ GT/s40W5


โซลูชันระบบระบายความร้อน Intel®

 

รหัสการสั่งซื้อTDP
สูง สุด
โซลูชันระบบระบายความร้อน Intel®
BXSTS100C130WC
BXSTS100A80WA
BXSTS100P95WP

 

สังเกตการกำจัดทางระบายความร้อนอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายบนบอร์ด base ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ต่อไปนี้ประกอบด้วยโซลูชันการระบายความร้อนที่ใช้สำหรับการผสานรวม:

 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600UR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLX
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLXR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRP
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHS
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHSR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625UR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSAS
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSASR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRP
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLX
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612UR

ดู คู่มือการกำหนดค่า เพื่อช่วยเลือกโซลูชันการระบายความร้อน Intel®และโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่ถูกต้องพร้อมกับ TDP ที่มีวัตต์3ที่ถูกต้องสำหรับ:

 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600BASE
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600BRP
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600LX
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650DP
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BRP
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650WS

 

หมาย เหตุ
 1. รองรับเฉพาะบน Intel® Workstation Board S5520SC และ SC5650SCWS Intel® Workstation System เท่านั้น

 2. รองรับบน Intel® Server Board S5520HC/S5500HCV/S5520HCT, Intel® Workstation Board S5520SC, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRP, Intel® Workstation System SC5650SCWS และ Intel® Server Board ตระกูล S5520UR

 3. ได้รับการสนับสนุนภายใต้ S5520UR และ Sku Intel® Server Board ที่เกี่ยวข้อง (SR1600UR, SR1625UR, SR2600UR และ SR2625UR) เมื่อใช้โปรเซสเซอร์นี้กับ ระบบ 1U (SR16xxUR)ให้ใช้ dimm ที่มีอันดับเดียวหรือแบบคู่เนื่องจากข้อจำกัดด้านความร้อน

 4. พลังในการออกแบบความร้อน (เรียกอีกอย่างว่าความร้อน): จำนวนสูงสุดของความร้อนโซลูชันการระบายความร้อนต้องกระจายไปจากโปรเซสเซอร์เพื่อให้โปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะปกติ

 5. ดู เอกสารไวท์เปเปอร์ด้านเทคนิค บนเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®พลังงานต่ำ

 6. การสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุง BIOS R0054 หรือใหม่กว่า

 7. ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612UR สนับสนุนเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่มี TDP น้อยกว่าหรือเท่ากับ95W