รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 5500/5520

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006567

02/05/2024

Intel รองรับเฉพาะชิปเซ็ต Intel® 5500 และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 5520 และเวิร์คสเตชันที่ระบุไว้ด้านล่างของหน้านี้ โดยมีโปรเซสเซอร์ระบุไว้ในตารางด้านล่าง คลิกลิงก์ sSpec สําหรับข้อมูลจําเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 5500

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความเร็ว
รถ บัส
ความเร็ว
QPI
ความเร็ว
วัตต์
(TDP3)
Intel®
ชุดระบายความร้อน
หมาย เหตุ
W5590 SLBGE 3.33 GHz 1333 MHz 6.4 GT/s 130 W C 1, 7
W5580 SLBF2 3.20 GHz 1333 MHz 6.4 GT/s 130 W C 1, 7
X5570 SLBF3 2.93 GHz 1333 MHz 6.4 GT/s 95 W C, P
X5560 SLBF4 2.80 GHz 1333 MHz 6.4 GT/s 95 W C, P
X5550 SLBF5 2.66 GHz 1333 MHz 6.4 GT/s 95 W C, P
E5540 SLBF6 2.53 GHz 1066 MHz 5.86 GT/s 80 W C, P, A
E5530 SLBF7 2.40 GHz 1066 MHz 5.86 GT/s 80 W C, P, A
L5530 SLBGF 2.40 GHz 1066 MHz 5.86 GT/s 80 W C, P, A 5
E5520 SLBFD 2.26 GHz 1066 MHz 5.86 GT/s 80 W C, P, A
L5520 SLBFA 2.26 GHz 1066 MHz 5.86 GT/s 60 W C, P, A 5
L5518 SLBFW 2.13 GHz 1066 MHz 5.86 GT/s 60 W C, P, A 5
L5508 SLBGK 2.00 GHz 1066 MHz 5.86 GT/s 38 W C, P, A 5
E5507 SLBKC 2.26 GHz 800 MHz 4.8 GT/s 80 W C, P, A
E5506 SLBF8 2.13 GHz 800 MHz 4.8 GT/s 80 W C, P, A
L5506 SLBFH 2.13 GHz 800 MHz 4.8 GT/s 60 W C, P, A 5
E5504 SLBF9 2.00 GHz 800 MHz 4.8 GT/s 80 W C, P, A
E5503 SLBKD 2.00 GHz 800 MHz 4.8 GT/s 80 W C, P, A
E5502 SLBEZ 1.86 GHz 800 MHz 4.8 GT/s 80 W C, P, A

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 5600
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ต้องมีขั้นต่ํา BIOS 45 เพื่อบูตด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 5600 ที่ติดตั้ง เมื่อบูทเสร็จแล้ว จะต้องอัปเกรดเป็น BIOS 48 หรือใหม่กว่า เพื่อให้โปรเซสเซอร์ทํางานอย่างถูกต้องและมีคุณสมบัติใหม่ให้พร้อมใช้งาน

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความเร็ว
QPI
ความเร็ว
วัตต์
(TDP3)
หมาย เหตุ
X5687 SLBVY 3.60 GHz 6.4 GT/s 130 W 2, 3, 6, 7
X5690 SLBVX 3.46 GHz 6.4 GT/s 130 W 2, 3, 6, 7
X5677 SLBV9 3.46 GHz 6.4 GT/s 130 W 2, 3, 7
X5680 SLBV5 3.33 GHz 6.4 GT/s 130 W 2, 3, 7
X5672 SLBYK 3.20 GHz 6.4 GT/s 95 W 6
X5675 SLBYL 3.06 GHz 6.4 GT/s 95 W 6
X5667 SLBVA 3.06 GHz 6.4 GT/s 95 W
X5670 SLBV7 2.93 GHz 6.4 GT/s 95 W
X5647 SLBZ7 2.93 GHz 5.86 GT/s 130 W 2, 3, 6, 7
X5660 SLBV6 2.80 GHz 6.4 GT/s 95 W
X5650 SLBV3 2.66 GHz 6.4 GT/s 95 W
E5640 SLBVC 2.66 GHz 5.86 GT/s 80 W
E5649 SLBZ8 2.53 GHz 5.86 GT/s 80 W 6
E5645 SLBWZ 2.40 GHz 5.86 GT/s 80 W
E5630 SLBVB 2.53 GHz 5.86 GT/s 80 W
E5620 SLBV4 2.40 GHz 5.86 GT/s 80 W
E5607 SLBZ9 2.26 GHz 4.8 GT/s 80 W 6
E5606 SLC2N 2.13 GHz 4.8 GT/s 80 W 6
E5603 SLC2F 1.60 GHz 4.8 GT/s 80 W 6
L5640 SLBV8 2.26 GHz 5.86 GT/s 60 W 5
L5630 SLBVD 2.13 GHz 5.86 GT/s 40 W 5
L5609 SLBVJ 1.86 GHz 4.8 GT/s 40W 5


โซลูชันระบายความร้อน Intel®

รหัสการสั่งซื้อ TDP
สูง สุด
โซลูชันระบายความร้อน Intel®
BXSTS100C 130W C
BXSTS100A 80W A
BXSTS100P 95W P

งดการถอดโซลูชันระบายความร้อนออกอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายบนเบสบอร์ด ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ต่อไปนี้มีโซลูชันระบายความร้อนที่ใช้ในการผสานรวม:

 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600UR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLX
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLXR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRP
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHS
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHSR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625UR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSAS
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSASR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRP
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLX
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXR
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612UR

ดู คู่มือการกําหนดค่า เพื่อช่วยเลือก Intel® Thermal Solution และโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่ถูกต้องด้วยพลังงานวัตต์ TDP3 ที่ถูกต้องสําหรับ:

 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600BASE
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600BRP
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600LX
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650DP
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BRP
 • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650WS

หมาย เหตุ
 1. รองรับเฉพาะบน Intel® Workstation Board S5520SC และ Intel® Workstation System SC5650SCWS เท่านั้น

 2. รองรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC/S5500HCV/S5520HCT, Intel® Workstation Board S5520SC, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRP, Intel® Workstation System SC5650SCWS และตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520UR

 3. รองรับภายใต้ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520UR และ SKU ที่เกี่ยวข้อง (SR1600UR, SR1625UR, SR2600UR และ SR2625UR) เมื่อใช้โปรเซสเซอร์นี้กับ ระบบ 1U (SR16xur) ให้ใช้ DIMM ระดับเดี่ยวหรือแบบคู่เท่านั้นเนื่องจากข้อจํากัดด้านความร้อน

 4. พลังงานการออกแบบความร้อน (ที่เรียกว่า Thermal Guideline): ปริมาณความร้อนสูงสุดที่โซลูชันระบายความร้อนต้องกระจายออกจากโปรเซสเซอร์เพื่อให้โปรเซสเซอร์ทํางานได้ภายใต้สภาวะปกติ

 5. ดูเอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่ใช้พลังงานต่ํา

 6. การรองรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้ต้องมีการแก้ไข BIOS R0054 หรือใหม่กว่า

 7. ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612UR รองรับเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 95W หรือน้อยกว่า