อะไหล่ รายการอุปกรณ์เสริม และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2/S2600CP4 และ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP4

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006558

12/07/2017

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน PDF
เอกสารนี้แสดงรายการส่วนประกอบและรหัสการสั่งซื้อสำหรับการกำหนดค่าบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: 1,105 KB
วันที่: มิ.ย. 2014
แก้ไขครั้งที่: 1.7

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF