ภาษาที่รองรับสำหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006541

24/02/2017

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid สนับสนุนภาษาต่อไปนี้

 • ภาษาอาหรับ (ซาอุดิอาราเบีย)
 • ภาษาจีน (ตัวย่อ)
 • ภาษาจีน (ดั้งเดิม)
 • เชก
 • เดนมาร์ก
 • ดัทช์
 • อังกฤษ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส (ต่างประเทศ
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • เฮบรู
 • ฮังการี
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (มาตรฐาน)
 • รัสเซีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ไทย
 • ตุรกี