ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับIntel® Processor Identification Utility

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006536

28/03/2022