แหล่งสายเคเบิลสําหรับหัวต่อภายในและเอาต์พุตภายนอกบน Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006475

23/01/2024

GORITE นําเสนออะแดปเตอร์และสายเคเบิลที่หลากหลายสําหรับใช้กับพอร์ตภายนอกและหัวต่อภายในบนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC รวมถึง:

  • ข้อมูล SATA และพลังงาน
  • พอร์ตซีเรียล
  • Usb
  • Vga
  • จอแสดงผลแบน eDP
  • Hdmi
  • DisplayPort*