แหล่งสายเคเบิลสําหรับหัวต่อภายในและเอาต์พุตภายนอกบน Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006475

17/03/2022

GORITE นําเสนออะแดปเตอร์และสายเคเบิลที่หลากหลายสําหรับใช้กับพอร์ตภายนอกและส่วนหัวภายในบนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC รวมถึง:

  • ข้อมูล SATA และพลังงาน
  • พอร์ตซีเรียล
  • USB
  • VGA
  • จอแสดงผลแบนราบ eDP
  • HDMI
  • DisplayPort*