ข้อผิดพลาดการไม่พบแฟ้มเวอร์ชันทรัพยากรภาษาสำหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006423

19/10/2017

สิ่งที่ฉันเห็น

เหตุการณ์ในการตรวจสอบเหตุการณ์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับ IAANTmon การตรวจสอบเหตุการณ์ Intel® Matrix Storage Manager อาจแสดง ไฟล์ที่ไม่พบสำหรับรายการเวอร์ชันทรัพยากรภาษาแทนที่เป็นหมายเลขเวอร์ชั่น

เวอร์ชันใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้ไม่ควรเกิดขึ้นขึ้นต้นด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid เวอร์ชั่น๙.๕อีกต่อไป

วิธีการแก้ไข

หากคุณมีระบบที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่ากว่าซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาดังกล่าวจะดูเหมือนว่าหมายเลขเวอร์ชั่นจะแสดงอยู่ในรายงานระบบ Intel® Matrix Storage Console อย่างถูกต้อง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูรายงานระบบ:

  1. คลิกเริ่มโปรแกรม > > Intel® Matrix Storage Manager > Intel® Matrix Storage Console
  2. คลิกดูรายงาน ≫ ระบบ

ข้อผิดพลาดของ Event Viewer เหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของไดรฟ์ข้อมูล RAID