สร้างสายเคเบิลอนุกรมสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006353

06/08/2018

ข้อมูลนี้มาจากบอร์ดข้อความชุมชนของ Intel

หากต้องการทำสายเคเบิลอนุกรมคุณจะต้องมีสองส่วนดังต่อไปนี้

 • DB9 ชายเชื่อมต่อ
 • ขั้วต่อเสียงสเตอริโอชายขนาด5มม.

ข้อมูลจำเพาะจะรวมอยู่ใน pages 17-18 ในแผนผังแหล่งที่มาเปิด

Pinouts

สำหรับช่องเสียบสัญญาณเสียงแบบสามพิน:

 • แขนบด
 • อินพุตเสียงกริ่ง RxD
 • เคล็ดลับ– TXD

บน DB9:

 • 1-ไม่มีการเชื่อมต่อ
 • 2-อินพุต RxD
 • TxD 3 เอาท์พุท
 • DTR 4 เอาท์พุท
 • 5พื้นดิน
 • DSR 6 อินพุต
 • RTS 7 เอาท์พุท
 • 8-CTS CTS
 • 9-อินพุต RI