Intel® RAID คีย์การอัปเกรด C600 สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006327

07/11/2023

ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้าที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E5-2600 v1 และ v2 ใช้ Intel® RAID C600 Upgrade Key:

สินค้า รหัสผลิตภัณฑ์ สี คอนโทรลเลอร์ที่รองรับ SATA/SAS บนบอร์ด คอนโทรลเลอร์ SATA ที่รองรับ AHCI ออนบอร์ด
1 ไม่มีคีย์ (ค่าเริ่มต้น) N/A เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) 4 พอร์ต SATA R0,1,10,5 หรือ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*) 4 พอร์ต SATA R0,1,10 Intel® RSTe SATA R0,1,10,5 หรือ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*) SATA R0,1,10
2 RKSATA4R5 สี ดำ เหมือนกับรายการ 1 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*) เหมือนกับรายการ 1 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*)
3 RKSATA8 สี ฟ้า เหมือนกับรายการ 1 แต่เปิดใช้งานพอร์ตทั้ง 8 เหมือนกับรายการ 1
4 RKSATA8R5 ขาว เหมือนกับรายการ 3 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*) เหมือนกับรายการ 1 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*)
5 RKSAS4 สี เขียว Intel® RSTe 4 พอร์ต SAS R0,1,10 หรือ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*) 4 พอร์ต SAS R0,1,10 เหมือนกับรายการ 1
6 RKSAS4R5 สี เหลือง เหมือนกับรายการ 5 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*) เหมือนกับรายการ 1 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*)
7 RKSAS8 สี ส้ม เหมือนกับรายการ 5 แต่เปิดใช้งานพอร์ตทั้ง 8 เหมือนกับรายการ 1
8 RKSAS8R5 สี ม่วง เหมือนกับรายการ 7 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*) เหมือนกับรายการ 1 แต่เพิ่มการรองรับ RAID 5 ในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (LSI*)


ข้อมูลนี้เหมือนกับ คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ Intel® RAID คู่มือนี้มีข้อมูลสําหรับการกําหนดค่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้:

  • เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe)
  • Intel® Embedded Server RAID Technology 2
  • Intel® Integrated RAID Module
  • Intel® RAID คีย์การอัปเกรดที่เลือกได้ C600
หมาย เหตุ คีย์บางคีย์อาจไม่เหมาะสําหรับบอร์ดหรือระบบบางระบบ การเปิดใช้งานพอร์ตแปดพอร์ตบนระบบที่มีพอร์ตทางกายภาพเพียงสี่พอร์ตจะไม่ให้ประโยชน์ใดๆ