ความเข้ากันได้กับ Mac* OS กับไดรฟ์ Solid-State® Intel

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006273

08/04/2021

หากต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้ของไดรฟ์ Intel® Solid State(Intel® SSD) ของคุณด้วย MacBook* รุ่นที่เฉพาะเจาะจง เราขอแนะนาให้คุณติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) คอมพิวเตอร์โดยตรง

ดู รายการเว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของเรา