ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ Mac * สำหรับไดรฟ์ Intel® Solid State

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006273

25/11/2019

หากต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้ของไดรฟ์ Intel® Solid State (intel® SSD) ที่มีรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของ MacBook * เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของคอมพิวเตอร์ (OEM) โดยตรง

ดู รายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของเรา