ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ Mac* สําหรับไดรฟ์ Intel® Solid State

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006273

07/11/2022

ในการตรวจสอบความเข้ากันได้ของไดรฟ์ Intel® Solid State / Intel® SSD (Intel® SSD) ของคุณกับ MacBook* รุ่นเฉพาะ เราขอแนะนําให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) โดยตรง

ดู รายชื่อเว็บไซต์สนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของเรา