คู่มือยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600 v3

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006252

10/01/2019

คู่มือยูทิลิตี้การติดตั้ง BIOS ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® (PDF)icon
เอกสารนี้แสดงตัวเลือกหน้าจอและรายการสำหรับการตั้งค่า BIOS

ขนาด: ๑.๘๐ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ยูทิลิตี้การติดตั้ง BIOS สำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600 ที่สนับสนุนตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่ปรับขยายได้