ดัชนีข้อมูลกฎระเบียบสําหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006241

24/05/2023

ดู Intel® Compute Stick ด้านล่างสําหรับใบรับรอง กฎระเบียบ การประกาศ และข้อมูลความปลอดภัย

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติตามกฎการค้าต่อไปนี้ ให้ค้นหา Intel Compute Stick ของคุณในเว็บไซต์ ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ Intel แล้วเลือก การสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:

  • ECCN -หมายเลขการจัดประเภทการควบคุมการส่งออก
  • CCATS - ระบบการติดตามอัตโนมัติในการจําแนกสินค้า
  • HTS - ตารางภาษีฮาร์โมนิก