มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006229

15/05/2023

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

  • ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE พร้อมส่วนประกอบต่อไปนี้ที่ติดตั้งไว้แล้ว:
    • Intel® NUC Board NUC5i3MYBE พร้อมโปรเซสเซอร์บัดกรี Intel® Core™ i3-5010U
    • เสาอากาศไร้สายสองเสา
    • สายไฟและสายข้อมูล SATA
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19V พร้อมอุปกรณ์ติดปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
  • โครง VESA พร้อมสกรูติดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
  • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่อง และต้องระบุแยกต่างหาก: