สิ่งที่อยู่ในกล่องสำหรับ Intel® NUC Kit NUC5CPYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006207

11/12/2019

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

  • Intel® NUC Kit NUC5CPYH พร้อมด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งไว้แล้ว:
    • บอร์ด intel® NUC NUC5CPYB พร้อม N3050 โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®ที่บัดกรีลง
    • โมดูล Intel®แบบ Dual Band AC ๓๑๖๕ (ติดตั้งในช่องใส่๒๒๓๐ m.2)
    • เสาอากาศไร้สายสองตัว
  • อแดปเตอร์จ่ายไฟ19V ที่มีไฟล์แนบแบบปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
  • วงเล็บ VESA พร้อมสกรูยึดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซี2ตัว
  • โปสเตอร์การผสานรวม

รายการต่อไปนี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในกล่องและต้องจัดหาให้แยกต่างหาก: