VMware * ESXi หยุดในการเตรียมใช้งาน ACPI ระหว่างการติดตั้ง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006185

24/02/2017

หากมีการติดตั้ง VMware ESXi 5, 0, ๕.๕หรือ5.5.2 แฮงค์หรือหยุดระหว่างการติดตั้งให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. กด F2 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS

  2. ไปที่การกำหนดค่า PCI > ≫ ขั้นสูงและตั้งหน่วยความจำที่แม็พ i/o ที่อยู่เหนือ 4 GBเพื่อปิดใช้งาน