TA-1085-4: รูปแบบ4Kn และ512e ขั้นสูงที่มีบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® RAID และ Intel®

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006173

19/07/2017

TA-1085-4: เอฟเฟ็กต์การจัดรูปแบบ4Kn ขั้นสูงบนตัวควบคุม Intel® RAID Modules และ Intel® RAID และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® (PDF)icon
มีการแนะนำการกำหนดค่ารูปแบบดิสก์สำหรับฮาร์ดไดรฟ์ที่ตั้งค่าขนาดเซกเตอร์ตั้งแต่๕๑๒ไบต์เป็น๔๐๙๖ไบต์ เอกสารนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่มาตรฐานใหม่นี้มีผลต่อตัวควบคุม Intel® RAID Modules Intel® RAID และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ขนาดไฟล์: ๑๗๒ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*