มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC NUC5PPYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006102

13/06/2023

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

  • ชุด Intel® NUC NUC5PPYH พร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
    • Intel® NUC Board NUC5PPYB พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3700 แบบบัดกรี
    • โมดูล Intel® Dual-Band Wireless-AC 3165 (ติดตั้งไว้ในช่องเสียบ M.2 2230)
    • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19V พร้อมอุปกรณ์ติดปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
  • โครง VESA พร้อมสกรูติดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
  • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่อง และต้องระบุแยกต่างหาก: