TA-๑๐๗๕: คำแนะนำสำหรับเฟิร์มแวร์ Intel® RAID Controller

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006095

15/08/2018

คำแนะนำทางเทคนิค TA ๑๐๗๕ (PDF)icon
คำแนะนำนี้เกี่ยวข้องกับแพคเกจ Intel® RAID Controller เฟิร์มแวร์ 23.32.0 0009 และ 23.29.0 0016 แพคเกจเหล่านี้ทำเครื่องหมายหน่วยสำรองข้อมูลการบำรุงรักษา RAID (RMFBU) ในขณะออฟไลน์หากไม่สามารถอ่านการลงทะเบียนข้อมูลการผลิต RMFBU ได้ ปัญหานี้จะส่งผลในแคชกาชกาชกาชกาที่ถูกปิดใช้งาน

ชื่อไฟล์: TA10752
ขนาดไฟล์:24 KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*