ไม่สามารถถอนการติดตั้งยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006081

24/02/2017

ไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel® ดังนั้นจึงไม่มียูทิลิตี้การถอนการติดตั้งที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์

ยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®คัดลอกชิปเซ็ตที่เหมาะสมไปยังฮาร์ดไดรฟ์และสร้างรายการรีจิสทรีที่สอดคล้องกันเพื่ออนุญาตให้ระบบปฏิบัติการระบุชิปเซ็ตได้ มันไม่โหลดลงในหน่วยความจำที่ boot ทุกเครื่องจะไม่ใช้วงจรโปรเซสเซอร์และไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอื่นๆ