การเริ่มต้นใช้งาน Ethernet กับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006066

28/06/2021

ภาพรวม

 • ในคู่มือนี้ คุณจะตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่ายให้กับบอร์ด Intel® Galileo และรับที่อยู่ IP

ข้อต้องการ

 • Intel Galileo พร้อมพาวเวอร์ซัพพลาย
 • สายเคเบิล Micro B to Type A USB
 • การเชื่อมต่อสายเคเบิล Ethernet และเราเตอร์

ฮาร์ดแวร์การตั้งค่า

 1. เปิด Galileo ของคุณและเสียบสาย Ethernet พอร์ต Ethernet ควรมีไฟลิงก์
 2. เปิด Arduino นอกจากนี้ ใน Intel Galileo Gen 2 จะใช้ 6 พิน Serial to Type A USB cable (FTDI cable # TTL-232R-) เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมเทอร์มินัลกับบอร์ด Galileo ของคุณ
 3. ตั้งค่า Arduino เป็นพอร์ต COM ที่ถูกต้อง (เครื่องมือ>Serial Port)
 4. ภายใน Arduinoคลิกที่ เครื่องมือ> Serial Monitor
  Setup hardware step 4
  รูปภาพที่ 1 หน้าจอจอแสดงผลแบบอนุกรมจากภายใน Arduino
   
 5. ที่ด้านล่างของการตรวจสอบแบบอนุกรมที่ตั้งค่าไว้เป็นการคืนสินค้าแบบดีสมิทเชอร์ และอัตราส่งของ 115200
 6. ในพื้นที่แรกสุด ให้ใส่เครื่องเข้าไว้เพื่อกะพริบและกด
 7. คุณควรเห็นพร้อมท์ หากข้อความพร้อมท์เริ่มต้นด้วย root ให้ดําเนินการต่อไปที่ขั้นตอนถัดไป ให้พิมพ์ root และรหัสผ่านในกรณีที่จําเป็น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไม่มีรหัสผ่าน root
 8. จากพรอมต์ราก ให้พิมพ์ 'ifconfig' และกด Enter
 9. คอลัมน์ซ้ายกําหนดประเภทการเชื่อมต่อ enp0s20f6 คือการเชื่อมต่อ Ethernet (ดู รูปภาพ 2) หากคุณไม่เห็นรายการนี้ ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  ใส่ 'ifconfig config up'
  ป้อน 'ifconfig' อีกครั้ง หากคุณเห็นหน้าตา enp0s20f6 เพื่อดูว่ามีที่อยู่ IP ปรากฏขึ้นหรือไม่
  IP location example
  รูปภาพที่ 2 มองหารายการของ addr inet: และจดบันทึกที่อยู่ IP ที่ตามมา
 10. ในการยืนยันการเชื่อมต่อ คุณอาจต้องการใช้ที่อยู่ IP และเปิดเว็บเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกันและใส่ที่อยู่ IP ลงในเว็บเบราเซอร์และกด Enter

 

แก้ไข ปัญหา