โมดูลและสายเคเบิล QSFP+ เข้ากันได้กับ Intel® Ethernet Server Adapter ซีรีส์ XL710

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006051

09/11/2021

Intel® Product Compatibility Tool แสดงรายการโมดูลและสายเคเบิลที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Networkซีรีส์ XL710 พร้อมการเชื่อมต่อ QSFP+

  1. เปิด Intel® Product Compatibility Tool
  2. เลือกซีรีส์ 700
  3. เลือก อะแดปเตอร์ที่ต้องการจากรายการ
หมาย เหตุ

โมดูลออปติคอล QSFP+ SR ยี่ห้ออื่นไม่สามารถใช้งานได้กับอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบ Converged Intel® Ethernet

แนวทางการระบายอากาศและอุณหภูมิสําหรับIntel® Ethernet QSFP+ LR4 Optic:
55°C @ 400LFM
50°C @ 250LFM
45°C @ 150LFM

ข้อกําหนดของโมดูลออปติคอลสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบคอนเวิร์จIntel® Ethernetที่รองรับ Open Optics QSFP+

Intel® Ethernetอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบ Converged พร้อมการรองรับ QSFP+ Open Optics ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับโมดูล Power Class 1 หรือโมดูล Power Class 4 ตามที่กําหนดไว้ในข้อมูลจําเพาะ SFF-8679 ดูเอกสารของ Intel สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบ Converged Intel Ethernetที่แนะนําสําหรับระดับพลังงานที่รองรับ

เมื่อใช้โมดูลIntel® Ethernet QSFP+ Optics สภาพการใช้อะแดปเตอร์สําหรับอุณหภูมิโดยรอบและการไหลเวียนของอากาศจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิระดับของการทํางานตามที่กําหนดไว้ในข้อมูลจําเพาะ SFF-8679 สําหรับการใช้โมดูลออปติกอื่นๆ ผู้ประกอบระบบเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดอุณหภูมิแวดล้อมและการไหลเวียนของอากาศที่จําเป็นสําหรับโมดูลออปติคอลของบุคคลที่สามเพื่อทํางานภายในระดับอุณหภูมิของการทํางานตลอดเวลา

โมดูลออปติคอลที่ทํางานนอกช่วงอุณหภูมิของช่วงการทํางานที่ระบุโดยซัพพลายเออร์จะลดประสิทธิภาพของโมดูลออปติคอลลงอย่างถาวรเมื่อเวลาผ่านไป