การเปิดและปิดวิทยุIntel® WiGig

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006046

21/01/2022

เลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานวิทยุ Intel® WiGig

หมาย เหตุการเปิดหรือปิดวิทยุยังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานวิทยุ
 • การใช้ Intel® Wireless Dock Manager

  คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

  Windows® 10
  1. เปิด Start >> Intel® Wireless Dock Manager Intel
  2. เลือก การตั้งค่าระบบไร้สาย

   User-added image

  3. เลือก WiGig เพื่อเปิดใช้งานวิทยุ

   User-added image

  Windows 7*/8.1*
  1. เปิด Start >> Intel® Wireless Dock Manager Intel
  2. เลือก เปิดใช้งาน WiGig.

   User-added image

 • โหมดเครื่องบิน Windows 8.1/10

  หมาย เหตุวิทยุ Intel WiGig จะส่งการตั้งค่าโหมดเครื่องบินออกตามค่าเริ่มต้น

   

  1. จากหน้าจอ เริ่ม Windows 8* ให้คลิก การตั้งค่า
  2. คลิกไอคอน เครือข่าย
  3. เมื่อใช้การสลับโหมดเครื่องบิน คุณสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานวิทยุทั้งหมดพร้อมกันรวมถึงIntel WiGig
   • เมื่อเปิดโหมด Airplane อยู่ วิทยุทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน
   • เมื่อโหมดเครื่องบินปิดอยู่ วิทยุทั้งหมดจะถูกเปิดใช้งาน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีเปิด/ปิดโหมดเครื่องบินใน Windows 10